2018 TYT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI

2018 Temel Yeterlilik Testinde (TYT) adaylara din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde 6 adet soru sorulacağı belirtilmiştir. TYT’de alacağınız puan Yükseköğretim Kurumu Sınavına (YKS) etkisi %40’dır.Bu arada TYT din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları üzerinde değişiklik yapılmadığı yetkililerce açıklanmış olup, 2018 TYT biyoloji dersi konuları ve soru dağılımı daha önceki yıllarda yapılan sınavlardaki din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları dağılımı ile hemen hemen benzerlik gösterecektir.

 

2018 TYT-YKS ‘ye girecek öğrencilerin büyük bir merakla beklediği 2018 TYT din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konularını ve soru dağılımlarını yetkililerin açıklaması doğrultusunda MEB müfredatını inceleyerek aşağıda derledik.

2018 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

·         Kuran ve Yorumu

·         Zekat

·         Hz. Muhammed’in Hayatı

·         İslam Düşüncesinde Yorumlar

·         İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar

·         Hazreti Muhammed

·         İslam Düşüncesinde Tasavvuf

·         Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

·         Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi üzerine;

Din ve inanç ilk çağlardan itibaren insan yaşamını önemli ölçüde etkilemiştir. Dinin ferdi ve sosyal hayattaki rolünün sorgulanmaya başlanması, farklı bilim dallarının ortaya koyduğu veriler ve din eğitiminin normatif bir bilim olması konuyu yeniden tartışılır hale getirmiştir. Bilimsel olmayanlarını hariç tutarsak, bahse konu tartışmalar din eğitimi’nin sağlam temeller üzerine oturtulmasını gerekli kılmıştır. Bu temellendirme faaliyeti bir anlamda “niçin din öğretimi?” sorusunun da cevabını arama olarak değerlendirilebilir.

Öğrencilerin dini bilgi ve sorularının başka branş dersleri tarafından karşılanması da mümkün değildir. Bu ihtiyacın özel bir branş dersi ile karşılanması en doğal olanıdır, bu ders de ülkemiz okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersidir. Seçmeli olarak konulan Temel Dini Bilgiler, Kur’anı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı dersleri de okulda din öğretimi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Ancak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi zorunlu bir kültür dersi olmasıyla diğerlerinden farklılaşmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin katkısının ne ölçüde gerekli olduğu sorusuna gelince; verilecek cevap Din ve Ahlak öğretiminin genel eğitim içindeki yeri, önemi, muhtevasını belirler