2018 TYT FELSEFE KONULARI

2018 Temel Yeterlilik Testinde (TYT) adaylara Felsefe dersinden 5 adet soru sorulacağı belirtilmiştir. TYT’de alacağınız puan Yükseköğretim Kurumu Sınavına (YKS) etkisi %40’dır.Bu arada TYT Felsefe konuları üzerinde değişiklik yapılmadığı yetkililerce açıklanmış olup, 2018 TYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımı daha önceki yıllarda yapılan sınavlardaki Felsefe konu dağılımı ile hemen hemen benzerlik gösterecektir.

2018 TYT YKS girecek öğrencilerin büyük bir merakla beklediği 2018 TYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımını yetkililerin açıklaması doğrultusunda MEB müfredatını inceleyerek aşağıda derledik.

2018 TYT FELSEFE KONULARI

Felsefe’nin Konusu:

       ·         Felsefenin tanımı

·         Bilgelik, Felsefenin anlamı

·         Felsefenin soruları, Felsefi düşüncenin nitelikleri

·         Hayatın anlamlandırılması

Bilgi Felsefesi

·         Bilgi türleri, Doğruluk ve gerçeklik

·         Bilginin doğruluk ölçütleri

·         Felsefenin bilgiye bakışı

·         Bilgi felsefesinin problemleri

·         Bilginin mümkünlüğü, Bilginin kaynağı

 

Varlık Felsefesi

·         Varlık felsefesinin konusu

·         Varlıkla ilgili temel sorular

·         Varlığın niceliği ve temel niteliği

·         Çağdaş varlık görüşleri

Ahlak Felsefesi

·         Ahlak felsefesinin konusu

·         İyi ve kötü kavramları

·         Erdem ve yaşam ilişkisi

·         Özgürlüğün anlamı

·         Ahlaki eylemin amacı

·         Evrensel ahlaki ilkeler

Sanat Felsefesi

·         Sanat felsefesinin konusu

·         Güzellik kavramı

·         Güzelliğin kaynağı

·         Sanat eserlerinin nitelikleri

·         Sanata ve sanatçıya etki eden unsurlar

Din Felsefesi

·         Din felsefesinin konusu

Siyaset Felsefesi

·         Devletin nasıl ve neden ortaya çıktığı

·         Toplumun düzenine ilişkin görüşler

Bilim Felsefesi

·         Bilime felsefesinin konusu

·         Felsefe ve bilim ilişkisi

·         Bilimin ve bilim anlayışının gelişimi

·         Bilim felsefesi yaklaşımları

·         Bilimsel yöntem