2018 TYT KİMYA KONULARI

2018 Temel Yeterlilik Testinde (TYT) adaylara kimya dersinde 7 adet soru sorulacağı belirtilmiştir. TYT’de alacağınız puan Yükseköğretim Kurumu Sınavına (YKS) etkisi %40’dır.Bu arada TYT kimya dersi konuları üzerinde değişiklik yapılmadığı yetkililerce açıklanmış olup, 2018 TYT kimya dersi konuları ve soru dağılımı daha önceki yıllarda yapılan sınavlardaki kimya dersi konuları dağılımı ile hemen hemen benzerlik gösterecektir.


2018 TYT-YKS ‘ye girecek öğrencilerin büyük bir merakla beklediği 2018 TYT kimya dersi konularını ve soru dağılımlarını yetkililerin açıklaması doğrultusunda MEB müfredatını inceleyerek aşağıda derledik.

2018 TYT KİMYA KONULARI

·         Kimya Bilimi

·         Atom ve Yapısı

·         Periyodik Sistem

·         Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

·         Asitler-Bazlar ve Tuzlar

·         Bileşikler

·         Kimyasal Tepkimeler

·         Kimyanın Temel Yasaları

·         Maddenin Halleri

·         Karışımlar

·         Endüstride ve Canlılarda Enerji

·         Kimya Her Yerde


Kimya Dersinin Önemi

  • Bitkiler fotosentez yapar. Fotosentez kimyasal bir tepkimedir.
  • Canlılar solunum yapar. Solunum kimyasal tepkimeler sayesinde gerçekleşir.
  • Canlılar, ürer. Üreme, kimyasal tepkimeler sayesindedir.
  • Canlılar, boşaltım yapar. Sindirim ve boşaltım kimyasal tepkimeler sayesindedir.
  • Canlılar beslenir. Beslenme kimyasal tepkimeler sonucunda gerçekleşir.
  • Mutfakta yemek yaparken kimyasal tepkimelerden yararlanırız.
  • Evimizi boyarken, kimyasal tepkimeler sayesinde boyarız.
  • Kullandığımız ilaçlar, vücudumuzda kimyasal tepkimeler sonucunda işe yarar.

Kimya hayatımızın her alanında vardır. Bilim ve teknik insanların hayatta kalmasını kolaylaştırır. Kimya ise her hayati meselede canlılığın devam etmesini sağlayan kanunlar içerir. Çevremizde bütün olaylar kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur.