2018 TYT TARİH KONULARI

2018 Temel Yeterlilik Testinde (TYT) adaylara Tarih dersinden 5 adet sorulması belirlenmiştir. TYT’de alacağınız puan Yükseköğretim Kurumu Sınavına (YKS) etkisi %40’dır.Bu arada TYT Tarih konuları üzerinde değişiklik yapılmadığı yetkililerce açıklanmış olup, 2018 TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı daha önceki yıllarda yapılan YGS Tarih konu dağılımı ile hemen hemen benzerlik gösterecektir.


2018 TYT YKS girecek öğrencilerin büyük bir merakla beklediği 2018 TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımını yetkililerin açıklaması doğrultusunda MEB müfredatını inceleyerek aşağıda derledik.

2018 TYT Tarih Konuları

§  Tarih Bilimi

§  Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

§  İlk Türk Devletleri

§  İslam Tarihi ve Uygarlığı

§  Türk-İslam Devletleri

§  Türkiye Tarihi

§  Beylikten Devlete (1300-1453)

§  Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

§  Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

§  Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

§  En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

§  20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

§  1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi

§  Kurtuluş Savaşında Cepheler

§  Türk İnkılabı

§  Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

§  Türk Dış Politikası


Tarih Öğrenmenin Önemi Ve Yararları

  • Milletlerarası anlaşmazlıkların çözümlenmesine katkıda bulunur.
  • Günümüz yöneticilerine devlet yönetimi konusunda yol gösterir.
  • Vatan ve millet sevgisini arttırır.
  • İnsanların düşünce gücünü geliştirir.
  • Geçmişten ders çıkarmamıza yol açar.

Atatürk’ün tarih öğrenimine verdiği önem:

Atatürk tarihe büyük ilgi duymuştur. Türk Tarihinin doğru kaynaklara dayandırılarak araştırılmasına önem vermiştir. Türk tarihi ile ilgili bilimsel çakışmalar yapabilmesi için Türk Tarih Kurumunu (1931) kurdurmuştur. 

Tarihi olayların değerlendirilmesi:

Tarihi olaylar meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dini özelliklerini yansıtır. Bu nedenle her olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin koşulları dikkate alınmalıdır. Tarihçi objektif olmalıdır.

Tarihi olayların değişebilir özelliği:

Tarih mutlak bilgilerden oluşmaz. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarihi bilgiler değişebilir. Bulunacak her yeni kaynak bu bilgileri güçlendirebilir veya değiştirebilir. Örneğin: İlk Osmanlı parasının Orhan Bey döneminde basıldığı bilinirken Osman Bey’e ait bir paranın bulunmasıyla İlk Osmanlı parasının Osman Bey tarafından bastırıldığı anlaşıldı.

Tarihe adanmış bir ömür HALİL İNALCIK

Halil İnalcık dünyaca ünlü tarihçilerimizdendir. UNESCO’nun çıkarmayı tasarladığı “Dünya tarihi“ adlı eserde yer alması onun tarihçiliğine olan uluslararası saygının göstergelerindendir.