2018 TYT TEMEL TÜRKÇE KONULARI

2018 Temel Yeterlilik Testinde (TYT) adaylara Türkçe dersinden 40 adet sorulması belirlenmiştir. TYT’de alacağınız puan Yükseköğretim Kurumu Sınavına (YKS) etkisi %40’dır. YGS’ye göre soru sayısında azaltılma olduğu için TYT Türkçe yapmak avantaj sağlayacaktır.


Bu arada TYT Türkçe konuları üzerinde değişiklik yapılmadığı yetkililerce açıklanmış olup, 2018 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı daha önceki yıllarda yapılan YGS Türkçe ile soru dağılımı hemen hemen benzerlik gösterecektir. 

2018 TYT YKS girecek öğrencilerin büyük bir merakla beklediği 2018 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımını yetkililerin açıklaması doğrultusunda MEB müfredatını inceleyerek aşağıda derledik.

1) Sözcük Anlamı

11) Yazım Kuralları

2) Söz Yorumu

12) Noktalama İşaretleri

3) Deyim ve Atasözü

13) Sözcüğün Yapısı

4) Cümle Anlamı

14) Sözcük Türleri

5) Cümle Yorumu

15) Fiiller

6) Paragrafta Anlatım Teknikleri

16) Sözcük Grupları

7) Paragrafta Konu-Ana Düşünce

17) Cümlenin Ögeleri

8) Paragrafta Yapı

18) Cümle Türleri

9) Paragrafta Yardımcı Düşünce

19) Anlatım Bozukluğu

10) Ses Bilgisi


Türkçe Dersinin Önemi

Türkçe dersimiz bizim için en önemli derslerden biridir. Çevremizdeki insanlarla güçlü iletişim kurmak için Türkçenin önemli olduğunu bilmeliyiz. Kendimize olduğu kadar gelecek kuşaklarında ihtiyacını karşılayacaktır. Kendi dilimizi iyi öğrenmemiz kuvvetli iletişim kurmamızı sağlayacaktır. Dilimizi bilmek kendi insanımız ile iletişim halinde olmamızı sağlayandır. Milli kültürümüzün farkına vararak yok oluştan kurtarmamız demektir.

Günümüzde okullarda Türkçe dersi zorunlu hale gelmiştir. Türkçe ders olarak işlenmesi daha iyi öğrenmemizi geleceğe daha sağlam adımlar atmamızı sağlıyor.

Türkçe dersini neden öğrendiğimize gelirsek biz Türk milletiyiz bizim ana dilimiz Türkçe’dir. Dilimizi kaybedersek zaman içinde kültürümüzü, duygularımızı, millet olma duygusunu kaybederiz. Türkçe ile kendimizi ifade ettiğimizden ekmek, su, barındığımız ev kadar önemlidir. Millet olarak en açık kimliğimiz aslında dilimizdir.

Sosyal varlık olmamızla beraber çevremizde bulunan insanlarla iletişim halinde olmak için dile ihtiyacımız olacaktır. Birbirimizi anlamak, iletişimde bulunarak yardımlaşma ve dayanışmanın yapılması için gereklidir. Ortak kültürümüzü gelecek nesillere aktarırız. Tüm bu nedenlerle beraber Türkçeyi ana dilimiz ile kullanabiliriz. Her şey aslında dilimizin güzel kullanımı ile başladığının göstergesidir, biz koruyup kollarsak bizden sonraki nesillerde sahip çıkarlar.