2018 YKS COĞRAFYA-2 KONULARI

YKS Sosyal Bilimler-2 testinde Coğrafya -2 dersinden 11 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden 6 adet soru, Felsefe Grubu (Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) testinden 12 adet soru, Tarih – 2 testinden 11 adet soru olmak üzere toplam 40 soru sorulacağı belirtilmiştir. Coğrafya-2 testinin konuları ÖSYM’nin açıklamasında MEB müfredatından çıkacağını söylemiştir.

 • Şimdi sizler için 2018 YKS Coğrafya -2 testi konularını ve soru dağılımlarını yetkililerin açıklaması doğrultusunda MEB müfredatını inceleyerek aşağıda derledik.

  2018 YKS COĞRAFYA-2 KONULARI

  ·         Doğal Sistemler

  ·         Beşeri Sistemler

  ·         Mekansal Sentez Türkiye

  ·         Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

  ·         Çevre ve Toplum

  ·         Ekonomik Faaliyetler


  Coğrafya dersinin önemi;

  Ülkelerin bulunduğu jeopolitik konumları göz önün- de bulundurularak, yeni yaklaşımlar geliştirmesine yardımcı olan bir bilim dalıdır. Coğrafya bilimi, yeryüzünün sadece fiziki yapısı ile değil aynı zamanda, üzerinde yaşayan insanlar ve onların aktiviteleri ile de ilgilenmektedir. Bu ilgileniş saye- sinde ortaya çıkan bilgi, ülkelerin sosyal, ekonomik, kültürel, bölgesel ve siyasal yönden gelişebilmeleri için son derece önemlidir. Coğrafyanın ortaya koyacağı bilgiler, ülke ve Dün- ya sorunları hakkında dengeli yargılara varmayı kolaylaştırır.

  • Coğrafya bilgisi, bireyler için de önemlidir. Coğrafya eğitimi bir bireyde şu yararları sağlar.
  • Yaşadığı şehrin, bölgenin ve ülkenin konumunu kavrar. Ülke sevgisi ve vatandaşlık bilgisi güçlenir.
  • Ülkesindeki ve Dünya’daki ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeleri daha iyi kavrar.
  • Ülkesinin doğal kaynaklarını tanır ve bu kaynakları bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenir.
  • Haritalar ve diğer unsurlardan yararlanarak yön tayin etme gücü kazanır.
  • Doğal afetler ve çevre sorunlarına karşı duyarlı hale gelir ve çevre bilincine sahip olur
  • Gözlem yapma ve nedensel ilişki kurma yeteneği gelişir.