2018 YKS COĞRAFYA KONULARI

YKS Coğrafya-1 Konuları ÖSYM’nin açıklamasında MEB müfredatından çıkacağını söylemiştir. YKS Coğrafya eski sistemde de yani LYS Edebiyat içinde yer almaktaydı ve 24 tane sorudan meydana gelmekteydi. Yeni gelen sistemle birlikte YKS Türk Dili ve Edebiyatı- Tarih 1-Coğrafya 1 testinde toplam 40 soru sorulacaktır ve yüksek öğretim kurumunun açıklamasına göre YKS Coğrafya’dan 6 tane soru gelecektir.

Şimdi sizler için 2018 YKS Coğrafya 1 testi konularını ve soru dağılımlarını yetkililerin açıklaması doğrultusunda MEB müfredatını inceleyerek aşağıda derledik.

2018 YKS COĞRAFYA KONULARI

·         Doğal Sistemler

·         Beşeri Sistemler

·         Mekansal Sentez Türkiye

·         Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

·         Çevre ve Toplum

·         Ekonomik Faaliyetler


Coğrafya dersinin önemi;

Ülkelerin bulunduğu jeopolitik konumları göz önün- de bulundurularak, yeni yaklaşımlar geliştirmesine yardımcı olan bir bilim dalıdır. Coğrafya bilimi, yeryüzünün sadece fiziki yapısı ile değil aynı zamanda, üzerinde yaşayan insanlar ve onların aktiviteleri ile de ilgilenmektedir. Bu ilgileniş saye- sinde ortaya çıkan bilgi, ülkelerin sosyal, ekonomik, kültürel, bölgesel ve siyasal yönden gelişebilmeleri için son derece önemlidir. Coğrafyanın ortaya koyacağı bilgiler, ülke ve Dün- ya sorunları hakkında dengeli yargılara varmayı kolaylaştırır.

  • Coğrafya bilgisi, bireyler için de önemlidir. Coğrafya eğitimi bir bireyde şu yararları sağlar.
  • Yaşadığı şehrin, bölgenin ve ülkenin konumunu kavrar. Ülke sevgisi ve vatandaşlık bilgisi güçlenir.
  • Ülkesindeki ve Dünya’daki ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeleri daha iyi kavrar.
  • Ülkesinin doğal kaynaklarını tanır ve bu kaynakları bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenir.
  • Haritalar ve diğer unsurlardan yararlanarak yön tayin etme gücü kazanır.
  • Doğal afetler ve çevre sorunlarına karşı duyarlı hale gelir ve çevre bilincine sahip olur
  • Gözlem yapma ve nedensel ilişki kurma yeteneği gelişir.