2018 YKS EDEBİYAT KONULARI

Bu yazımızda 2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yer almaktadır. 2018 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS Edebiyat Konuları belli oldu! YKS Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1 testinde toplam 40 soru sorulacaktır. Burada 24 soru Türk Dili ve Edebiyatı dersine ait konulardan olacaktır.


Şimdi sizler için 2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı dersi konularını ve soru dağılımlarını yetkililerin açıklaması doğrultusunda MEB müfredatını inceleyerek aşağıda derledik:

2018 YKS EDEBİYAT KONULARI

·         Güzel Sanatlar ve Edebiyat

·         Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)

·         Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

·         Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)

·         Tarih İçinde Türk Edebiyatı

·         Destan Dönemi Türk Edebiyatı

·         İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

·         Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)

·         Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)

·         Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)

·         Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)

·         Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)

·         Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

·         Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

·         Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler


Edebiyat Dersinin Önemi

  • Türk Edebiyatı Dünya Edebiyat tarihini de adını yazdırmış ve değerli eserler vererek dünyada tanınmış yazar ve düşünürleri bulunan köklü bir edebiyattır. Biz de bu değerlerimize dilimize ve kültürümüze sahip çıkarak korumalı ve ileri nesillere aktarmalıyız.
  • Dil ve edebiyat eğitiminde hedef, öğrenciye bilgi yüklemek değil, dili sevdirmek, dilin düzgün kullanılmasını öğretmek ve güzel yazılardan hoşlanma duygusunu aşılamaktır. Birey edebi eserleri okuyarak ve tartışarak kendi diline hakimiyet kazanır ve böylece duygu ve ifadelerini anlatmakta etkin bir ifade kazanmış olur.
  • Türk Dil ve Edebiyatının hayatımızdaki yeri milli birlik ve beraberlik duygusu içinde Türk dilini özgün eser ile aşılamaya çalışmakla başlar. Ortak milli kültür değeri taşıyan eserlerden faydalanılarak Türk toplumunun temel değerlerini bizlere öğretir.
  • Edebiyat düşünce ve duyguların etkili ve güzel bir biçimde anlatma sanatıdır. Bir toplumu bir araya getiren bilgi birikimini aktaran en önemli toplumsal kültür dildir. Türk Edebiyatı ise Türk diliyle oluşturulmuş sözlü ve yazılı eserlerin bütünü anlamına gelir.
  • Türk edebiyatının tarihi yaklaşık 1500 yıl öncesine dayanmaktadır. Bilinen en eski Türk yazıları 8. yüzyıldan kalma Orta Moğolistan’daki Orhun Irmağı vadisinde bulunan Orhun Yazıtlarıdır.
  • Edebiyat, aracı dil olan bir güzel sanat dalıdır. İnsanın kendisini, çevresini, doğayı ve dünyayı tanıması, değerlendirmesi ve duyarlık kazanması için, edebiyat eğitimi büyük önem taşır.