2018 YKS EDEBİYAT KONULARI

Bu yazımızda 2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM) yer almaktadır. 2018 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS Edebiyat Konuları belli oldu! YKS Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1 testinde toplam 40 soru sorulacaktır. Burada 24 soru Türk Dili ve Edebiyatı dersine ait konulardan olacaktır.


Şimdi sizler için 2018 YKS Türk Dili ve Edebiyatı dersi konularını ve soru dağılımlarını yetkililerin açıklaması doğrultusunda MEB müfredatını inceleyerek aşağıda derledik:

2018 YKS EDEBİYAT KONULARI

·         Güzel Sanatlar ve Edebiyat

·         Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)

·         Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

·         Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)

·         Tarih İçinde Türk Edebiyatı

·         Destan Dönemi Türk Edebiyatı

·         İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

·         Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)

·         Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)

·         Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)

·         Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)

·         Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)

·         Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

·         Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

·         Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler