2018 YKS FELSEFE KONULARI

YKS Sosyal Bilimler-2 testinde Coğrafya -2 dersinden 11 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden 6 adet soru, Felsefe Grubu (Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) testinden 12 adet soru, Tarih – 2 testinden 11 adet soru olmak üzere toplam 40 soru sorulacağı belirtilmiştir. Felsefe grubu testinin konuları yetkililerin açıklamasında MEB müfredatından çıkacağı belirtilmiştir.


Şimdi sizler için 2018 YKS Felsefe konularını ve soru dağılımlarını yetkililerin açıklaması doğrultusunda MEB müfredatını inceleyerek aşağıda derledik.

YKS Felsefe Mantık Konuları

·         Mantığa Giriş

·         Klasik Mantık

·         Mantık ve Dil

·         Sembolik Mantık

YKS Felsefe Psikoloji Konuları

·         Psikoloji Bilimini Tanıyalım

·         Psikolojinin Temel Süreçleri

·         Öğrenme Bellek Düşünme

·         Ruh Sağlığının Temelleri

YKS Felsefe Sosyoloji Konuları

·         Sosyolojiye Giriş

·         Birey ve Toplum

·         Toplumsal Yapı

·         Toplumsal Değişme ve Gelişme

·         Toplum ve Kültür

·         Toplumsal Kurumlar


Felsefe Dersinin Önemi

Felsefe eğitimiyle:

 1. Öğrenen kişi, dünyaya, kendisine şu ya da bu yolla verilen ya da aşılanan kavramlarla, onların aracılığıyla baktığını fark edebilir.
 2. Kavramlarını eleştirebilir.
 3. Bilginin sürekli bir biçimde evrildiğini fark edebilir.
 4. Değişmenin önemini keşfedebilir.
 5. Olup bitenler arasındaki bağlantıları görebilir.
 6. Neden-etki ilişkilerini çözümleyebilir.
 7. Gerekçeli düşünmenin ve gerekçeli eylemde bulunmanın önemini kavrayabilir. Bu da ona, bir yandan, keyfi davranmamanın yolunu açabilir; öte yandan da keyfi davrananları keşfetmesini sağlayabilir.
 8. Dili açık ve anlaşılır kullanmanın önemini içselleştirebilir.
 9. Gereksinimlerini hangi düzeyde ve nitelikte olursa olsun daha iyi bir biçimde çözümleyebilir.
 10. Kendine, var olana belli bir uzaklıktan bakma becerisini gösterebilir.
 11. Özetle: Özenli düşünebilir, dili özenli kullanabilir (halk deyimiyle: "ağzından çıkanı kulağı duyar"), özenli davranabilir.

En kısa deyişle: Ergin, olgun insan olabilir.