2018 YKS KİMYA KONULARI

2018 YKS Konularını, YÖK ün açıkladığı yeni sınav sisteminin konularını, MEB in yayınladığı müfredatı analiz ederek çıkarılan 2018 YKS Konuları ve Soru Dağılımını burada bulabilirsiniz. 

Adaylar 2018 YKS fen bilimleri testinde 13 adet kimya sorusu ile karşılaşacaklardır. Kimya testinin konuları yetkililerin açıklamasında MEB müfredatından çıkacağı belirtilmiştir.


Şimdi sizler için 2018 YKS Kimya testi konularını ve soru dağılımlarını yetkililerin açıklaması doğrultusunda MEB müfredatını inceleyerek aşağıda derledik.

2018 YKS Kimya Konuları

·         Modern Atom Teorisi

·         Kimyasal Hesaplamalar

·         Gazlar

·         Sıvı Çözeltiler

·         Kimya ve Enerji

·         Tepkimelerde Hız

·         Kimyasal Denge

·         Sıvı Çözeltilerde Denge

·         Kimya ve Elektrik

·         Karbon Kimyasına Giriş

·         Organik Bileşikler

·         Hayatımızdaki Kimya

Kimya Dersinin Önemi

  • Bitkiler fotosentez yapar. Fotosentez kimyasal bir tepkimedir.
  • Canlılar solunum yapar. Solunum kimyasal tepkimeler sayesinde gerçekleşir.
  • Canlılar, ürer. Üreme, kimyasal tepkimeler sayesindedir.
  • Canlılar, boşaltım yapar. Sindirim ve boşaltım kimyasal tepkimeler sayesindedir.
  • Canlılar beslenir. Beslenme kimyasal tepkimeler sonucunda gerçekleşir.
  • Mutfakta yemek yaparken kimyasal tepkimelerden yararlanırız.
  • Evimizi boyarken, kimyasal tepkimeler sayesinde boyarız.
  • Kullandığımız ilaçlar, vücudumuzda kimyasal tepkimeler sonucunda işe yarar.

Kimya hayatımızın her alanında vardır. Bilim ve teknik insanların hayatta kalmasını kolaylaştırır. Kimya ise her hayati meselede canlılığın devam etmesini sağlayan kanunlar içerir. Çevremizde bütün olaylar kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur.