2018 YKS TARİH KONULARI

YKS Tarih Konuları ÖSYM’nin açıklamasında MEB müfredatından çıkacağını söylemiştir. YKS Tarih eski sistemde de yani LYS Edebiyat içinde yer almaktaydı ve 24 tane sorudan meydana gelmekteydi. Yeni gelen sistemle birlikte YKS Türk Dili ve Edebiyatı- Tarih-Coğrafya testinde toplam 40 soru sorulacaktır ve yüksek öğretim kurumunun açıklamasına göre YKS tarih testinde 11 tane soru sorulacaktır.

Şimdi sizler için 2018 YKS Tarih testi konularını ve soru dağılımlarını yetkililerin açıklaması doğrultusunda MEB müfredatını inceleyerek aşağıda derledik.

2018 YKS Tarih Konuları

§  Tarih Bilimi

§  Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

§  İlk Türk Devletleri

§  İslam Tarihi ve Uygarlığı

§  Türk-İslam Devletleri

§  Türkiye Tarihi

§  Beylikten Devlete (1300-1453)

§  Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

§  Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

§  Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

§  En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

§  1881’den 1919’a Mustafa Kemal

§  Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

§  Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

§  Türk İnkılabı

§  Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

§  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

§  Atatürk’ün Ölümü

§  Yüzyılın Başlarında Dünya

§  İkinci Dünya Savaşı

§  Soğuk Savaş Dönemi

§  Yumuşama Dönemi ve Sonrası

§  Küreselleşen Dünya

§  Türklerde Devlet Teşkilatı

§  Türklerde Toplum Yapısı

§  Türklerde Hukuk

§  Türklerde Ekonomi

§  Türklerde Eğitim

§  Türklerde Sanat

Tarih Öğrenmenin Önemi Ve Yararları

  • Milletler arası anlaşmazlıkların çözümlenmesine katkıda bulunur.
  • Günümüz yöneticilerine devlet yönetimi konusunda yol gösterir.
  • Vatan ve millet sevgisini arttırır.
  • İnsanların düşünce gücünü geliştirir.
  • Geçmişten ders çıkarmamıza yol açar.

Atatürk’ün tarih öğrenimine verdiği önem:

Atatürk tarihe büyük ilgi duymuştur. Türk Tarihinin doğru kaynaklara dayandırılarak araştırılmasına önem vermiştir. Türk tarihi ile ilgili bilimsel çakışmalar yapabilmesi için Türk Tarih Kurumunu (1931) kurdurmuştur. 

Tarihi olayların değerlendirilmesi:

Tarihi olaylar meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dini özelliklerini yansıtır. Bu nedenle her olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin koşulları dikkate alınmalıdır. Tarihçi objektif olmalıdır.

Tarihi olayların değişebilir özelliği:

Tarih mutlak bilgilerden oluşmaz. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarihi bilgiler değişebilir. Bulunacak her yeni kaynak bu bilgileri güçlendirebilir veya değiştirebilir. Örneğin: İlk Osmanlı parasının Orhan Bey döneminde basıldığı bilinirken Osman Bey’e ait bir paranın bulunmasıyla İlk Osmanlı parasının Osman Bey tarafından bastırıldığı anlaşıldı.

Tarihe adanmış bir ömür HALİL İNALCIK

Halil İnalcık dünyaca ünlü tarihçilerimizdendir. UNESCO’nun çıkarmayı tasarladığı “Dünya tarihi“ adlı eserde yer alması onun tarihçiliğine olan uluslararası saygının göstergelerindendir.