2019 AYT BİYOLOJİ KONULARI

Biyoloji dersi Fen Bilimleri sınavının içerisinde yer alan son derece önemli bir ders olarak öne çıkmaktadır. Özellikle sayısal bölümleri düşünen öğrenciler için büyük önem taşıyan Biyoloji dersi, 13 soruyla öğrencilerin karşısına çıkmaktadır.

AYT sınavında yer alacak Biyoloji Dersi Konuları;

 • Biyoloji Bilimi,
 • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler,
 • Hücrenin Yapısı ve İşlevi,
 • Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması,
 • Üreme,
 • İnsanda Üreme Sistemi,
 • Kalıtım,
 • Modern Genetik Uygulamaları,
 • Ekosistem Ekolojisi,
 • Dünyamız,
 • Canlılarda Enerji Dönüşümü,
 • Solunum,
 • İnsan Fizyolojisi,
 • Endokrin Sistemi,
 • Duyu Organları,
 • Destek ve Hareket Sistemi,
 • Sindirim Sistemi,
 • İnsanda Sinir Sistemi,
 • Dolaşım Sistemi,
 • Genden Proteine,
 • Hayatın Başlangıcı ve Evrim,
 • Bitkisel Dokular,
 • Bitki Biyolojisi,
 • Kominite ve Popülasyon Ekolojisi konularıdır.

Biyoloji dersini iyi bir şekilde öğrenebilmek için sıkı bir çalışma gereklidir. Özellikle çıkmış soruların çözülmesi öğrencilerin yararına olacaktır. 13 soru oldukça önemli bir rakamdır. Bu sebeple Biyoloji dersine büyük önem verilmelidir.

Biyoloji’nin Önemi

Biyoloji bilim dalına gerekli önem ve değer verilmesi durumunda günümüz dünyasının en popüler olan sorunları olan çevre, sağlık, ekonomi ve sosyal yapı sorunları büyük ölçüde çözülecektir. Çevre canlıların sürekli etkileşim halinde olduğu bir yapıdır. Çevre sorunlarının artması canlıların sorunlarının da artması demektir. Biyoloji çevre ile canlı arasındaki sorunları çözebilecek tek bilim dalıdır.

Biyoloji bilen bir bireyin günlük hayatına ve yaşamına getireceği kolaylıklar ve yararlar nelerdir?

 • Birey biyolojiyi bilmesi durumunda kendisini çevresini daha iyi tanır ve anlar.
 • Bilinçli bir şekilde yaşamını sürdürürken birde sağlık yaşamak için çaba gösterir.
 • Geleceğe ve insanlığa daha umutla bakar.
 • Biyolojik dünyanın ürünlerini ve zenginliklerini tanır ve onlardan faydalanmaya çalışır.
 • Canlıların yapısı be özellikleri hakkında bilgiye sahip olur.