2019 AYT COĞRAFYA-2 KONULARI

Sosyal Bilimler 2 sınavında öğrencilerin karşısına çıkacak olan Coğrafya 2 soruları, toplamda 11 adetten oluşmaktadır. Coğrafya 2 soruları sosyal bilimler öğrencileri için büyük önem arz etmektedir. Zira 11 soru oldukça önemli bir rakamdır. 11 sorunun tamamını doğru yapmak, sosyal bilimler puanının oldukça yükselmesini sağlar.

AYT sınavında çıkacak olan Coğrafya  2 konuları;

 • Doğal sistemler,
 • Beşeri sistemler,
 • Mekansal sentez Türkiye,
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler,
 • Çevre ve Toplum,
 • Ekonomik faaliyetlerdir.

Coğrafya 2 konuları genel olarak günlük hayatımızda karşımıza çıkan toplumsal olaylar, ekonomik yapı gibi bilgilerden meydana gelmektedir. Bu nedenle sorulan bu 11 sorudan ne kadar çok net çıkartılırsa o kadar iyidir.

Coğrafya dersi sosyal bilimler öğrencileri için son derece önemlidir. İyi bir puan isteyen öğrencilerin coğrafya sorularını en iyi şekilde yanıtlaması ve bolca net çıkarması gerekmektedir. Bu nedenle coğrafya dersinden bolca tekrar yapılmalı ve soru çözülmelidir.

Coğrafya dersinin önemi;

Ülkelerin bulunduğu jeopolitik konumları göz önün- de bulundurularak, yeni yaklaşımlar geliştirmesine yardımcı olan bir bilim dalıdır. Coğrafya bilimi, yeryüzünün sadece fiziki yapısı ile değil aynı zamanda, üzerinde yaşayan insanlar ve onların aktiviteleri ile de ilgilenmektedir. Bu ilgileniş saye- sinde ortaya çıkan bilgi, ülkelerin sosyal, ekonomik, kültürel, bölgesel ve siyasal yönden gelişebilmeleri için son derece önemlidir. Coğrafyanın ortaya koyacağı bilgiler, ülke ve Dün- ya sorunları hakkında dengeli yargılara varmayı kolaylaştırır.

 • Coğrafya bilgisi, bireyler için de önemlidir. Coğrafya eğitimi bir bireyde şu yararları sağlar.
 • Yaşadığı şehrin, bölgenin ve ülkenin konumunu kavrar. Ülke sevgisi ve vatandaşlık bilgisi güçlenir.
 • Ülkesindeki ve Dünya’daki ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeleri daha iyi kavrar.
 • Ülkesinin doğal kaynaklarını tanır ve bu kaynakları bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenir.
 • Haritalar ve diğer unsurlardan yararlanarak yön tayin etme gücü kazanır.
 • Doğal afetler ve çevre sorunlarına karşı duyarlı hale gelir ve çevre bilincine sahip olur
 • Gözlem yapma ve nedensel ilişki kurma yeteneği gelişir.