2019 AYT COĞRAFYA-1 KONULARI

Sosyal bilimler sınavının içerisinde yer alacak olan Coğrafya konuları, soru sayısı az olsa da önemli olan derslerden bir tanesidir. Zira tek bir soru ile binlerce kişiyi geride bırakabilmek mümkündür. Bu nedenle soru sayısı az diye küçümsemeden, yoğun bir biçimde çalışmak önemlidir.

Coğrafya konuları önceki üniversite sınavlarına benzerlik göstermektedir. Coğrafya konuları yine beşeri coğrafya ağırlıklıdır.

Nüfus, göç, Türkiye'nin ekonomik kaynakları, turizm, grafikler v.b. gibi konular coğrafyanın temelini oluşturmaktadır. Bu konular genellikle genel kültür sayesinde de çözülebilecek konular olduğundan oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. 6 fazla net bir sınavda oldukça şeyi değiştirebilmektedir.

Coğrafya sosyal bilimler için önemli bir derstir. Binlerce kişinin arasından sıyrılmak ve iyi bir bölüme girebilmek için her sorunun önemi büyüktür. Bu nedenle oldukça sıkı bir çalışma gereklidir. Coğrafya’nın iyi öğrenilmesi sosyal bilimlerde başarıyı yakalamayı sağlayacaktır.

Coğrafya dersinin önemi;

Ülkelerin bulunduğu jeopolitik konumları göz önün- de bulundurularak, yeni yaklaşımlar geliştirmesine yardımcı olan bir bilim dalıdır. Coğrafya bilimi, yeryüzünün sadece fiziki yapısı ile değil aynı zamanda, üzerinde yaşayan insanlar ve onların aktiviteleri ile de ilgilenmektedir. Bu ilgileniş saye- sinde ortaya çıkan bilgi, ülkelerin sosyal, ekonomik, kültürel, bölgesel ve siyasal yönden gelişebilmeleri için son derece önemlidir. Coğrafyanın ortaya koyacağı bilgiler, ülke ve Dün- ya sorunları hakkında dengeli yargılara varmayı kolaylaştırır.

  • Coğrafya bilgisi, bireyler için de önemlidir. Coğrafya eğitimi bir bireyde şu yararları sağlar.
  • Yaşadığı şehrin, bölgenin ve ülkenin konumunu kavrar. Ülke sevgisi ve vatandaşlık bilgisi güçlenir.
  • Ülkesindeki ve Dünya’daki ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeleri daha iyi kavrar.
  • Ülkesinin doğal kaynaklarını tanır ve bu kaynakları bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenir.
  • Haritalar ve diğer unsurlardan yararlanarak yön tayin etme gücü kazanır.
  • Doğal afetler ve çevre sorunlarına karşı duyarlı hale gelir ve çevre bilincine sahip olur
  • Gözlem yapma ve nedensel ilişki kurma yeteneği gelişir.