2019 AYT EDEBİYAT KONULARI

Edebiyat özellikle sosyal bilimler için oldukça önemli bir ders olarak öne çıkmaktadır. Sosyal bilimler bölümlerine giriş için en önemli derslerden birisi olan Edebiyat dersi öğrenciler tarafından sıkı bir çalışmayla takip edilmelidir. Önceki senelerden çıkmış test soruları çözülmeli ve sık sık tekrar yapılmalıdır.

Edebiyat konuları, dil bilgisi konularını da içerisinde barındırmaktadır. Coğrafya soruları ile birlikte sorulacak olan Edebiyat konuları 29 soruyu oluşturmaktadır. 29 sorunun çıkacağı konular

 • Sözcükte anlam,
 • Paragraflar,
 • Anlatım bozuklukları,
 • Halk edebiyatı,
 • Divan edebiyatı,
 • Tanzimat edebiyatı,
 • Servet-i fünun edebiyatı,
 • Cumhuriyet edebiyatı ve
 • Milli edebiyat konularıdır.

Özellikle paragraf sorularına öğrencilerin dikkat etmesi gerekmektedir. Hem zamanı alan hem de sıklıkla sorulan bu sorular, sosyal bilimlerde başarının anahtarını oluşturmaktadır.

Kısaca edebiyat konuları her öğrencinin üzerinde önemle durması gereken konuları oluşturan bir derstir. Puan getirisi de son derece yüksektir.


Edebiyat Dersinin Önemi

 • Türk Edebiyatı Dünya Edebiyat tarihini de adını yazdırmış ve değerli eserler vererek dünyada tanınmış yazar ve düşünürleri bulunan köklü bir edebiyattır. Biz de bu değerlerimize dilimize ve kültürümüze sahip çıkarak korumalı ve ileri nesillere aktarmalıyız.
 • Dil ve edebiyat eğitiminde hedef, öğrenciye bilgi yüklemek değil, dili sevdirmek, dilin düzgün kullanılmasını öğretmek ve güzel yazılardan hoşlanma duygusunu aşılamaktır. Birey edebi eserleri okuyarak ve tartışarak kendi diline hakimiyet kazanır ve böylece duygu ve ifadelerini anlatmakta etkin bir ifade kazanmış olur.
 • Türk Dil ve Edebiyatının hayatımızdaki yeri milli birlik ve beraberlik duygusu içinde Türk dilini özgün eser ile aşılamaya çalışmakla başlar. Ortak milli kültür değeri taşıyan eserlerden faydalanılarak Türk toplumunun temel değerlerini bizlere öğretir.
 • Edebiyat düşünce ve duyguların etkili ve güzel bir biçimde anlatma sanatıdır. Bir toplumu bir araya getiren bilgi birikimini aktaran en önemli toplumsal kültür dildir. Türk Edebiyatı ise Türk diliyle oluşturulmuş sözlü ve yazılı eserlerin bütünü anlamına gelir.
 • Türk edebiyatının tarihi yaklaşık 1500 yıl öncesine dayanmaktadır. Bilinen en eski Türk yazıları 8. yüzyıldan kalma Orta Moğolistan’daki Orhun Irmağı vadisinde bulunan Orhun Yazıtlarıdır.
 • Edebiyat, aracı dil olan bir güzel sanat dalıdır. İnsanın kendisini, çevresini, doğayı ve dünyayı tanıması, değerlendirmesi ve duyarlık kazanması için, edebiyat eğitimi büyük önem taşır.