2019 AYT FELSEFE GRUBU KONULARI


AYT Felsefe Grubu sorularında 12 adet felsefe alan sorusu yer almaktadır. Felsefe grubunda yalnızca Felsefe değil, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık derslerinin de soruları yer almaktadır. Bu konulara 12 soru içerisinde karışık verileceğinden her derse çalışmak büyük önem taşır.

Felsefe dersinde

 • Bilgi Felsefesi,
 • Varlık Felsefesi,
 • Ahlak Felsefesi,
 • Sanat Felsefesi,
 • Din Felsefesi,
 • Siyaset Felsefesi ve
 • Bilim Felsefesi konuları yer almaktadır.

Mantık dersinin konuları ise

 • Mantığa Giriş,
 • Klasik Mantık,
 • Mantık ve Dil,
 • Sembolik Mantık konularıdır.

Psikolojide yer alan konular

 • Psikoloji Bilimini Tanıyalım,
 • Psikolojinin Temel Süreçleri,
 • Öğrenme Bellek Düşünme,
 • Ruh Sağlığının Temelleri konularıdır.

Sosyoloji dersinin konuları ise

 • Sosyolojiye Giriş,
 • Bilgi ve Toplum,
 • Toplumsal Yapı,
 • Toplumsal Değişme ve Gelişme,
 • Toplum ve Kültür,
 • Toplumsal Kurumlar konularıdır.

Sosyal Bilimler 2 sınavının içerisinde yer alan Felsefe grubu soruları, puan getirisi yüksek olan sorulardır. Bu nedenle özenle çalışılması ve bolca örnek soru çözülmesi gerekmektedir. 

Felsefe Dersinin Önemi

Felsefe eğitimiyle:

 1. Öğrenen kişi, dünyaya, kendisine şu ya da bu yolla verilen ya da aşılanan kavramlarla, onların aracılığıyla baktığını fark edebilir.
 2. Kavramlarını eleştirebilir.
 3. Bilginin sürekli bir biçimde evrildiğini fark edebilir.
 4. Değişmenin önemini keşfedebilir.
 5. Olup bitenler arasındaki bağlantıları görebilir.
 6. Neden-etki ilişkilerini çözümleyebilir.
 7. Gerekçeli düşünmenin ve gerekçeli eylemde bulunmanın önemini kavrayabilir. Bu da ona, bir yandan, keyfi davranmamanın yolunu açabilir; öte yandan da keyfi davrananları keşfetmesini sağlayabilir.
 8. Dili açık ve anlaşılır kullanmanın önemini içselleştirebilir.
 9. Gereksinimlerini hangi düzeyde ve nitelikte olursa olsun daha iyi bir biçimde çözümleyebilir.
 10. Kendine, var olana belli bir uzaklıktan bakma becerisini gösterebilir.
 11. Özetle: Özenli düşünebilir, dili özenli kullanabilir (halk deyimiyle: "ağzından çıkanı kulağı duyar"), özenli davranabilir.

En kısa deyişle: Ergin, olgun insan olabilir.