2019 AYT FİZİK KONULARI

Sayısal bölümünde yer alan Fizik dersi, toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sayısal bölümler için büyük önem arz eden fizik dersi, bolca çalışılması gereken son derece önemli bir ders olarak karşımıza çıkmaktadır.

Fizik dersinin konuları

 • Fizik Bilimine Giriş,
 • Madde ve Özellikleri,
 • Hareket ve Kuvvet,
 • Enerji,
 • Isı ve Sıcaklık,
 • Elektrostatik,
 • Elektrik ve Manyetizma,
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti,
 • Dalgalar,
 • Optik,
 • Kuvvet ve Hareket,
 • Çembersel Hareket,
 • Basit Harmonik Hareket,
 • Dalga Mekaniği,
 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite,
 • Modern Fizik,
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları konularıdır.

Sayısal bölümlere girişin anahtarı niteliğinde olan Fizik dersi sıkı çalışma gerektiren bir ders olarak öne çıkmaktadır. Öğrenciler fizik dersini iyice öğrenebilmek için sık sık tekrar yapmalı ve bolca soru çözmelidirler. Özellikle geçmiş sınavlarda sorulan sorular dikkatle incelenmeli ve buna göre hareket edilmelidir. Fizik dersi zor bir ders olarak bilinse de düzenli çalışıldığı takdirde üstesinden gelinebilmektedir.

Fizik Dersinin Önemi

Fizik birçok bilimle ilgilidir: Çok geniş kapsamlı olması nedeniyle alt alanlarına ayrılarak incelenebilir. Kendi içinde alanları olduğu gibi diğer bilimlerle de ilgilidir.

Tıp: Hastanelerde kullanılan aletlerin çoğunun çalışmasında fizik prensipleri vardır. Röntgenler fizik dersinde elektromanyetik dalgalar konusunda göreceğiniz x-ışınları ile çalışırlar. Dolayısıyle fizik kuralları bilinmeyip yeni araçlar icat edilmeseydi insanlar hastalıklara ve ölümlere mahkûm olabilirdi. Bu aletler geliştirilmeseydi hastalıklar nasıl teşhis edilecekti. Hiç düşündünüz mü?

Tarih: Tarih boyunca insanlar özellikle savaşlarda ve mimaride fizik kanunlarını kullanmışlar ve başarılı olmuşlardır. Yıkılmaz gibi görünen kaleler ve surlar mancınıklarla yıkılır hale gelmiştir. Dolayısıyle bir fizik kuralından yararlanmak dünyanın haritasını ve dünyadaki güç dengesini dahi değiştirebilir. Aynen Amerika Birleşik Devletleri’nin 1945 yılında Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası atması olayında olduğu gibi.

Coğrafya: Dünya’nın şekli ve hareketleri, enerji kaynakları, hidroelektrik santraller, haberleşme ve güneş tutulması gibi konular her iki dersle de ilgilidir. Fizik dersindeki bilgileriniz ile coğrafya dersindeki bu konularda da daha başarılı olabilirsiniz.

Bunun dışında fizik bilimi biyoloji, kimya, jeoloji, astronomi, meteoroloji ve felsefe gibi bilimlerle de ilişkilidir.

Fizik dersi diğer derslerdeki başarıyı ve bilgi düzeyini artırabilir.

Matematik: Fizik dersini öğrenirken matematik de öğrenebilirsiniz. Özellikle denklem çözme ve geometri bilginiz artar.

İngilizce: Eğer öğretmeniniz formüllerdeki harflerin hangi İngilizce kelimelerin baş harfi olduğunu söylüyorsa İngilizce kelime dağarcığınız da artar.

Coğrafya: Özellikle fizik ve coğrafyanın ortak konuları açısından ele alacak olursak bu konulardaki bilgi düzeyiniz daha da artabilir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Fizik dersindeki ölçme ve birim sistemi konusundan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersindeki hak, haksızlık ve adalet konuları ile ilişkilendirilmesi yapılabilir.