2019 AYT KİMYA KONULARI

Fen Bilimleri sınavında karşımıza çıkan Kimya soruları, sayısal bölümleri hedefleyen öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Kimya dersine dikkatlice çalışılmalı ve sık sık konu tekrarı yapılmalıdır. Kimya dersinden toplamda 13 adet soru yer almaktadır.

Fen Bilimleri sınavında yer alan Kimya dersi konuları;

 • Kimya Bilimi,
 • Atom ve Periyodik Sistem,
 • Modern Atom Teorisi,
 • Kimyasal Türler Arası Tepkimeler,
 • Kimyasal Hesaplamalar,
 • Asit, Baz ve Tuz,
 • Maddenin Halleri,
 • Gazlar,
 • Karışımlar,
 • Sıvı Çözeltiler,
 • Kimya ve Enerji,
 • Tepkimelerde Hız ve Denge,
 • Kimya ve Elektrik,
 • Karbon Kimyasına Giriş,
 • Organik Bileşikler,
 • Endüstride ve Canlılarda Enerji,
 • Kimya Her Yerde,
 • Hayatımızdaki Kimya konularıdır.

Kimya dersi Fen Bilimlerinde yer alan oldukça önemli bir dersidir. İyice öğrenilmesi için sık sık konu tekrarı yapılmalı ve bol bol çıkmış soru çözülmelidir. Kimya dersi zor bir ders olsa da sıkı çalışıldığı takdirde rahatlıkla öğrenilebilecek bir ders olarak öne çıkmaktadır.

Kimya Dersinin Önemi

 • Bitkiler fotosentez yapar. Fotosentez kimyasal bir tepkimedir.
 • Canlılar solunum yapar. Solunum kimyasal tepkimeler sayesinde gerçekleşir.
 • Canlılar, ürer. Üreme, kimyasal tepkimeler sayesindedir.
 • Canlılar, boşaltım yapar. Sindirim ve boşaltım kimyasal tepkimeler sayesindedir.
 • Canlılar beslenir. Beslenme kimyasal tepkimeler sonucunda gerçekleşir.
 • Mutfakta yemek yaparken kimyasal tepkimelerden yararlanırız.
 • Evimizi boyarken, kimyasal tepkimeler sayesinde boyarız.
 • Kullandığımız ilaçlar, vücudumuzda kimyasal tepkimeler sonucunda işe yarar.

Kimya hayatımızın her alanında vardır. Bilim ve teknik insanların hayatta kalmasını kolaylaştırır. Kimya ise her hayati meselede canlılığın devam etmesini sağlayan kanunlar içerir. Çevremizde bütün olaylar kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur.