2019 AYT TARİH-1 KONULARI

Sosyal Bilimler sınavında toplamda beş tane tarih 1 sorusu yer almaktadır. Bu seneki sınav sistemine göre sorular azar azar biçimde sınavın geneline yayılmışlardır. Sorulara az çok demeden çözmek her öğrencinin yararına olacaktır. Zira bir soru binlerce kişiyi geride bırakmak anlamına gelmektedir. Bu sebeple tarih 1 derslerine önem verilmesi gerekmektedir.

Tarih 1 konuları oldukça yoğun olsa da genellikle İnkılap Tarihi ağırlıklı sorular gelmektedir. Kurtuluş Savaşı ve Atatürk İlke ve İnkılapları, dersin en yoğun konularını oluşturmaktadırlar. Bu nedenle öğrencilerin bu konular hakkında sık sık tekrar yapmaları ve bol bol örnek soru çözmeleri gerekmektedir.

Tarih dersi sosyal bilimler için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle öğrencilerin mutlaka tarih dersine önem vermeleri gerekmektedir. Soruların az ya da çok olmasına bakılmadan günü gününe çalışılmalı ve iyi bir sonuç alınmalıdır. Tarih dersi konular direkt bilgiye dayandığından konu tekrarı yapıp örnek soru çözmenin önemi büyüktür.

Tarih Öğrenmenin Önemi Ve Yararları

  • Milletlerarası anlaşmazlıkların çözümlenmesine katkıda bulunur.
  • Günümüz yöneticilerine devlet yönetimi konusunda yol gösterir.
  • Vatan ve millet sevgisini arttırır.
  • İnsanların düşünce gücünü geliştirir.
  • Geçmişten ders çıkarmamıza yol açar.

Atatürk’ün tarih öğrenimine verdiği önem:

Atatürk tarihe büyük ilgi duymuştur. Türk Tarihinin doğru kaynaklara dayandırılarak araştırılmasına önem vermiştir. Türk tarihi ile ilgili bilimsel çakışmalar yapabilmesi için Türk Tarih Kurumunu (1931) kurdurmuştur. 

Tarihi olayların değerlendirilmesi:

Tarihi olaylar meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dini özelliklerini yansıtır. Bu nedenle her olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin koşulları dikkate alınmalıdır. Tarihçi objektif olmalıdır.

Tarihi olayların değişebilir özelliği:

Tarih mutlak bilgilerden oluşmaz. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarihi bilgiler değişebilir. Bulunacak her yeni kaynak bu bilgileri güçlendirebilir veya değiştirebilir. Örneğin: İlk Osmanlı parasının Orhan Bey döneminde basıldığı bilinirken Osman Bey’e ait bir paranın bulunmasıyla İlk Osmanlı parasının Osman Bey tarafından bastırıldığı anlaşıldı.

Tarihe adanmış bir ömür HALİL İNALCIK

Halil İnalcık dünyaca ünlü tarihçilerimizdendir. UNESCO’nun çıkarmayı tasarladığı “Dünya tarihi“ adlı eserde yer alması onun tarihçiliğine olan uluslararası saygının göstergelerindendir.