2019 AYT TARİH-2 KONULARI

Tarih 2 dersi Sosyal Bilimler 2 sınavının içerisinde yer almaktadır. Toplamda 11 adet soru bulunacak olan Tarih dersi, öğrencilerin yoğun olarak çalışması gereken derslerin başında gelmektedir. Tarih dersi direkt olarak bilgiye dayandığından bu derse büyük önem verilmesi gerekmektedir.

Tarih 2 dersinin konuları son derece yoğundur.

 • Tarih bilimine giriş,
 • Uygarlığın doğuşu,
 • İlk Türk devletleri,
 • İslam tarihi ve uygarlığı,
 • Türkiye tarihi,
 • Osmanlı Tarihi,
 • Birinci Dünya Savaşı,
 • Kurtuluş Savaşı,
 • Atatürk İlke ve İnkılapları konuları yer almaktadır.

Bu konuların hepsinden soru gelebilmektedir. Bu nedenle öğrencileri bolca örnek çözüp sık sık tekrar yapmaları şarttır.

Tarih dersi yoruma dayalı bir ders olmamasından ötürü, sık sık tekrarlanması gereken bir ders olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple tarih dersine çalışırken iyi okumakta ve sıklıkla test çözmekte yarar vardır.  Tarih dersinde yer alan 11 soru Sosyal Bilimler açısından büyük önem taşır. Bu nedenle tarih dersinin en iyi şekilde öğrenilmesinde fayda vardır.

Tarih Öğrenmenin Önemi Ve Yararları

 • Milletlerarası anlaşmazlıkların çözümlenmesine katkıda bulunur.
 • Günümüz yöneticilerine devlet yönetimi konusunda yol gösterir.
 • Vatan ve millet sevgisini arttırır.
 • İnsanların düşünce gücünü geliştirir.
 • Geçmişten ders çıkarmamıza yol açar.

Atatürk’ün tarih öğrenimine verdiği önem:

Atatürk tarihe büyük ilgi duymuştur. Türk Tarihinin doğru kaynaklara dayandırılarak araştırılmasına önem vermiştir. Türk tarihi ile ilgili bilimsel çakışmalar yapabilmesi için Türk Tarih Kurumunu (1931) kurdurmuştur. 

Tarihi olayların değerlendirilmesi:

Tarihi olaylar meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dini özelliklerini yansıtır. Bu nedenle her olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin koşulları dikkate alınmalıdır. Tarihçi objektif olmalıdır.

Tarihi olayların değişebilir özelliği:

Tarih mutlak bilgilerden oluşmaz. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarihi bilgiler değişebilir. Bulunacak her yeni kaynak bu bilgileri güçlendirebilir veya değiştirebilir. Örneğin: İlk Osmanlı parasının Orhan Bey döneminde basıldığı bilinirken Osman Bey’e ait bir paranın bulunmasıyla İlk Osmanlı parasının Osman Bey tarafından bastırıldığı anlaşıldı.

Tarihe adanmış bir ömür HALİL İNALCIK

Halil İnalcık dünyaca ünlü tarihçilerimizdendir. UNESCO’nun çıkarmayı tasarladığı “Dünya tarihi“ adlı eserde yer alması onun tarihçiliğine olan uluslararası saygının göstergelerindendir.