2019 AYT TARİH-2 KONULARI

Tarih 2 dersi Sosyal Bilimler 2 sınavının içerisinde yer almaktadır. Toplamda 11 adet soru bulunacak olan Tarih dersi, öğrencilerin yoğun olarak çalışması gereken derslerin başında gelmektedir. Tarih dersi direkt olarak bilgiye dayandığından bu derse büyük önem verilmesi gerekmektedir.

Tarih 2 dersinin konuları son derece yoğundur. Tarih bilimine giriş, uygarlığın doğuşu, ilk Türk devletleri, İslam tarihi ve uygarlığı, Türkiye tarihi, Osmanlı Tarihi, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk İlke ve İnkılapları konuları yer almaktadır. Bu konuların hepsinden soru gelebilmektedir. Bu nedenle öğrencileri bolca örnek çözüp sık sık tekrar yapmaları şarttır.

Tarih dersi yoruma dayalı bir ders olmamasından ötürü, sık sık tekrarlanması gereken bir ders olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple tarih dersine çalışırken iyi okumakta ve sıklıkla test çözmekte yarar vardır.  Tarih dersinde yer alan 11 soru Sosyal Bilimler açısından büyük önem taşır. Bu nedenle tarih dersinin en iyi şekilde öğrenilmesinde fayda vardır.