2019 TYT COĞRAFYA KONULARI

Coğrafya dersi her bölümde önem arz eden bir ders olarak karşımıza çıkmaktadır. TYT sınavında, soru sayısı oldukça az olsa da yine de önem verilmesi gereken bir derstir. Sosyal Bilimler grubuna dahil olan Coğrafya dersi,  5 soruyla TYT sınavında yer almaktadır. 5 soru bu aşamadaki bir sınav için büyük önem taşımaktadır. Zira bir netle bile binlerce rakibin önüne geçme gibi bir durum söz konusudur. Bu nedenle Coğrafya dersine iyi çalışmak önemlidir.

TYT sınavında 5 soru çıksa da ilerleyen sınavlarda daha fazla Coğrafya konusu çıkacağından bu dersin atlanmaması gerekmektedir. Sosyal Bilimler’den yapılacak 20 net, genel puanı oldukça önemli bir biçimde üste çıkartmanızı sağlayacaktır. Özellikle sosyal bilimler alanında okumak isteyen öğrenciler için bu konu daha büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle coğrafya dersinin iyi öğrenilmesi önemlidir.

Coğrafya soruları genellikle beşeri coğrafya konusundan gelmektedir. Türkiye'nin nüfus hareketleri ve ekonomik yapısı Coğrafya sorularını oluşturmaktadır.

Coğrafya dersinin önemi;

Ülkelerin bulunduğu jeopolitik konumları göz önün- de bulundurularak, yeni yaklaşımlar geliştirmesine yardımcı olan bir bilim dalıdır. Coğrafya bilimi, yeryüzünün sadece fiziki yapısı ile değil aynı zamanda, üzerinde yaşayan insanlar ve onların aktiviteleri ile de ilgilenmektedir. Bu ilgileniş saye- sinde ortaya çıkan bilgi, ülkelerin sosyal, ekonomik, kültürel, bölgesel ve siyasal yönden gelişebilmeleri için son derece önemlidir. Coğrafyanın ortaya koyacağı bilgiler, ülke ve Dün- ya sorunları hakkında dengeli yargılara varmayı kolaylaştırır.

  • Coğrafya bilgisi, bireyler için de önemlidir. Coğrafya eğitimi bir bireyde şu yararları sağlar.
  • Yaşadığı şehrin, bölgenin ve ülkenin konumunu kavrar. Ülke sevgisi ve vatandaşlık bilgisi güçlenir.
  • Ülkesindeki ve Dünya’daki ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeleri daha iyi kavrar.
  • Ülkesinin doğal kaynaklarını tanır ve bu kaynakları bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenir.
  • Haritalar ve diğer unsurlardan yararlanarak yön tayin etme gücü kazanır.
  • Doğal afetler ve çevre sorunlarına karşı duyarlı hale gelir ve çevre bilincine sahip olur
  • Gözlem yapma ve nedensel ilişki kurma yeteneği gelişir.