2019 TYT GEOMETRİ KONULARI

TYT sınavında oldukça önemli olan derslerden bir tanesi de geometri dersidir. Geometri dersi matematik konusunun içerisinde yer almaktadır. Geometri soruları 8 tane olsa da yapıldığı zaman binlerce öğrencinin önüne geçilmesini sağladığı için son derece önemlidir.

2019 TYT Geometri konuları:

 • Doğruda ve üçgende açılar,
 • Dik ve özel üçgenler,
 • Dik üçgende trigonometrik bağıntılar,
 • İkizkenar ve eş kenar üçgen,
 • Üçgende açı ortay bağıntıları,
 • Üçgende eşlik ve benzerlik,
 • Üçgende alanlar,
 • Çokgenler,
 • Dörtgenler,
 • Yamuk,
 • Dikdörtgen,
 • Daire,
 • Prizmalar v.b. gibi konulardır.

Bu konular genellikle geometri konusunda en çok soru sorulan konuları olarak öne çıkmaktadır. Öğrencileri bu konuları özellikle çalışması iyi olacaktır.

Geometri konuları sözelciler için de önem taşımaktadır. Bir net fazla ile binlerce kişinin önüne geçildiği düşünülecek olursa geometri dersinin önemi daha net anlaşılacaktır. Sayısalcılar için ise geometri konuları çok daha büyük önem arz etmektedir.  Zira geometrinin sayısal bölümlerde getirisi çok daha fazladır.


Geometrinin Dersinin Önemi

Bilim tarihi içinde matematiksel gelişmelerin yeri ve önemi çok büyüktür. Matematiğin merkezini oluşturan iki temel alan vardır: Aritmetik ve Geometri.

Geometri uzayın ve uzayda tasarlanabilen biçimlerin, kurallara uyularak incelenmesini konu alan matematik dalıdır. Etimolojik olarak “geometri” kelimesi, dünyanın ölçümü anlamına gelir. Geometri çok eski çağlardan beri vardır. Ancak geometri ismi, bu ilmin ilk sistematik hale gelmeye başladığı Eski Yunanlılardan bu yana kullanılmaya başlanmıştır.  Bu bilim dalı başlangıçta, düzlemdeki ve uzaydaki şekillerin incelenmesini konu edindi. Söz konusu şekiller somut nesnelerden türemelerine rağmen, geometri, deneysel yöntemlerin kullanımını çok erken terk etti. Bunun tersine, şekilleri gerçek nesnelerin ideal biçimine indirgemeye çalıştı (parçaları olmayan nokta; bütün noktalarında kendine benzeyen doğru). Öte yandan geometri, gözlemi de ölçmeyi de kullanmayan postulatlar (koyutlar) ve sonuçlarla işleyen bir kanıtlama biçimine başvurdu.