2019 TYT SOSYAL BİLİMLER KONULARI

TYT sosyal bilimler bölümünde dört farklı ders karşımıza çıkmaktadır. Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden beşer adet toplamda 20 adet soru gelmektedir. Bu sorular özellikle sosyal bilimler bölümleri için büyük önem arz etmektedir.

Tarih soruları ağırlıklı olarak inkılap tarihinden gelmektedir. Özellikle Kurtuluş Savaşı ve Atatürk İnkılapları odaklı olan Tarih soruları, öğrencilerin en çok çalışması gereken bölümlerin başında yer almaktadır.

Coğrafya soruları da genel olarak beşeri coğrafyadan gelmektedir. Nüfus, göç, ekonomik faaliyetler, doğal afetler ve insan ve çevre konularını içerisine alan beşeri coğrafya, öğrencilerin ağırlık vermesi gereken konuların başında yer almaktadır.

Felsefe konuları ise genellikle yoruma dayalı sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. Felsefe grubundaki sorular dikkatli okumayı ve düşünmeyi gerektiren sorulardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları ise ibadetler, Kur’an–ı Kerim ve İslam Düşüncesi ile ilgili sorulardan meydana gelir.