3D CAD PROGRAMLARININ SANAYİDEKİ ÖNEMİ


Teknolojinin gelişmesi ile birlikte endüstriyel ürünlerin tasarlanması aşamasında 2d çizim programları olan Autocad, Draftsight gibi programlar ana görevi üstlenmek yerine artık sadece yardımcı eleman olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi de her ne kadar bu programlar hala vazgeçilmez olsalar da ana görevlerini 3d Cad (Computer Aided Design) (Bilgisayar Destekli Dizayn) programlarına bırakmışlardır. Ancak bahsettiğimiz üzere 2d programlardan özellikle Autocad programı hala vazgeçilmez bir 2d çizim programı olarak kullanılmaktadır. Şu an imalat sektöründeki firmaların %99’nda Autocad programı ya da türevi bir program kullanılmaktadır.

Şu an 3d çizim programları; Proje, Ar-Ge, imalat bölümlerinde çalıştırılacak teknik personellerde bilinmesi istenilen birincil özelliktir. Bu programlar sayesinde imalatı gerçekleştirilmemiş ürünlerin detaylı sunumları hazırlanabilir, teknik resim okumayı bilmeyen kişiler aydınlatılabilir, rahatlıkla cihaz revizyonları yapılıp bunların teknik resmi alınabilir, gerçekçi renderlar oluşturulabilir, analiz yapılabilir, hatasız ve çok hızlı malzeme listeleri sağlanabilir, 2d çizimlere nazaran en az 2 kat daha hızlı tasarım yapılabilir, kullanım kılavuzu / katalog / broşür gibi tanıtım elemanları için prezantasyon dosyaları oluşturulabilir, tasarımla eş zamanlı olarak maliyet kontrol altında tutulabilir ve daha bir çok özellik ile mükemmel tasarımlar oluşturulabilir.

Türkiye'de ise 3d Cad programlarının %95 lik büyük diliminde Solidworks ve Autodesk Inventor programları bulunmaktadır. Dolayısıyla bu programların bilinmesi proje alanında ilerlemek isteyen teknik personel için ciddi bir iş imkânı sunmaktadır. Autodesk Inventor ile Solidworks kullanım yaygınlığını kıyaslandığında ise Solidworks programına Autodesk Inventor programı yaklaşsa dahi Solidworks programının kullanım rahatlığı, hızlı revizyon yapabilme yeteneği, eğitim imkanlarının daha fazla olması sebeplerinden dolayı Solidworks programının kullanımı daha yaygındır.

Günümüzde en önemli problemlerden biri ise bu programları profesyonel olarak kullanabilen teknik personelin bulunmasında yaşanan sıkıntıdır. Üniversitelerde, dershanelerde, internet sayfalarında her ne kadar bu programların eğitimine erişmek çok kolay olsa da, yanlış kişiler, metotlar ve yönlendirmelerden kaynaklı olarak, bu programları öğrendiğini sana kişilerin iş hayatları maalesef başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.

Bu programların eğitiminde dikkat edilmesi gerekli en önemli şeylerden birisi eğitimi veren kişinin teknik bilgileri ile programın kabiliyetlerini birleştirerek eğitimi sunabilecek donanımda olmasıdır. Aksi taktirde öğrencinin elinde verilen boş bir sertifikadan başka hiçbir şey olmamaktadır. Basmakalıp verilen örneklerle yapılan eğitimin içeriğinden dolayı iş hayatında yapılan program mülakatları kaybedilmektedir.

Yazar: Serhat KOCABAY