Almanca Aile Birleşimi


Aile Birleşim Sınavı nedir?

Popüler olarak bu isimle anılsa da esas itibari ile Alman Dili Temel Yeterlilik Sınavı olarak adlandırmak daha doğrudur.

Almanya'da yerleşik olarak ikamet edecek yabancıların ülkede uyum sorunu yaşamaması için belli bir seviyede bilmeleri gereken aktüel Almanca bilgisini ölçen sınavdır.

Bu sınavlarda hangi seviye ölçülmekte?

Sınava giren öğrencilerden beklenen dil seviyesi aslen A1'dir. Bununla beraber bazı sorularda A2 seviyesinin ilk bölümünden konuların da çıktığını görmekteyiz. Zaten bir dili pasta dilimi gibi seviyelere bölmek çok mümkün olmadığı için bu tür geçişlerin olması normal.

Sınavlar ne şekilde yapılmakta?

Sınava giren öğrenciyi bekleyen bazı aşamalar mevcut.

Bunlar:

- Temel gramer bilgisi

- Dinlemeyi anlama ve cevap verme - Mektup yazma - Grup mülakat olarak gruplandırılabilir.

Sınav geçme barajı mevcut mu?

100 puan üzerinden 60 alan her katılımcı sınavı geçmiş kabul ediliyor. Fakat şunu da belirtelim ki, vize başvurusu yaptığınız zaman ayrıca sözlü bir mülakata alınıyorsunuz.

Bu sınavları yapan belli bir kurum var mı?

Temel olarak sorumlu kurum Goethe Institut. Ayrıca yetkili sınav merkezi ünvanı alan kurumlar da sınav düzenleyebiliyor.


Yazar: Barış - Meriç Eğitim