Anlayarak Hızlı Okuma Eğitim Programı

 Göz ile beyin arasında bulunan sinir sisteminin göz ile kulak arasında bulunan sinir sisteminden 25 kat daha hızlı bağlantı kurabildiğini biliyor muydunuz? Peki, bu ne demek oluyor? Bu ifadeden anlamanız gereken şudur; beyin, gördüğü şeyleri duyduğu şeylerden daha hızlı algılar. Ya da başka bir deyişle gözle görülen şeylerin beyine iletilme hızı kulakla duyulan şeylerden 25 kat daha hızlıdır. O halde duyarak değil sadece görerek yani sadece gözümüzle okursak on saatlik bir çalışmayı birkaç saat içinde bitirmek mümkün olacak. Ülkemizde yapılan sınavlarda öğrencilerin sadece bilgileri ölçülmez, bu sınavlar aynı zamanda hız sınavıdır. Yani bir öğrencinin bir konu hakkında ne bildiğinden ziyade bir öğrencinin belli bir konuda sınırlı bir zaman diliminde ne yapabildiğine bakılır. Öğrenci başarısı böyle ölçülür. Zaman zaman SBS, KPSS, ALES, LYS, YGS ve buna benzer sınavlara giren öğrencilerden sınav için ayrılan sürenin yeterli olmadığını, soruları yetiştiremediklerini, bazı soruların çok uzun olduğunu ve bu soruları çözmekte zorlandıklarını duyarız. Burada asıl sorun hızlı okuyamamak ve dolayısıyla hızlı okuma yapılamadığı için de sorunun tam olarak anlaşılamamasıdır. Ne kadar hızlı okuma yaparsak okunan parçayı beyin o kadar iyi algılar.

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitim Programının Faydaları

Kısa sürede hızlı ve akıcı bir şekilde okuma yaparak öğrenmeniz gerekenleri zahmetsizce öğrenirsiniz.

Okuduğunuz parçayı anlama oranınız anlamlı bir miktarda artar.

Okuma alışkanlığı edinirsiniz.

Zamandan tasarruf edersiniz.

Kendinize olan güveniniz artar.

Okuma faaliyetleri daha keyifli bir hale gelir.

Okuduğunuzu daha iyi anlar, daha kolay öğrenir ve daha uzun süre hafızanızda tutar ve daha kolay hatırlarsınız.

Hızlı okuduğunuz için beyniniz başka bir şeyle ilgilenmeye fırsat bulamaz ve böylece sadece okuma işine odaklanmış olur ve okuduğunuzu daha iyi anlarsınız.

Hızlı okuduğunuz için detaylara takılmaz, bütünü daha iyi kavrar ve sonuç olarak okuduğunuzdan daha fazla anlam çıkarırsınız.

Kelime dağarcığınız artar.

Genel kültür seviyenizde ve bilgi birikiminizde hatırı sayılır bir artış olur.

Değişen kişisel ihtiyaçlarınıza göre pek çok alanda çeşitli avantajlar sağlar.

     Günümüzde en değerli şey zaman oldu. Gelişen ve değişen teknolojinin sayesinde hayatlarımız ne kadar kolaylaşmış olsa da zamanımız hep azaldı. Sosyal medyanın da etkisi ile insanların kitaplara olan ilgisi azaldı. Millet olarak çeşitli nedenlerden dolayı okuma kültürümüz fazla yok. Ama yeni yöntemlerle okuma işini daha zevkli ve daha pratik hale getirmek mümkün.

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi’nin Amacı Nedir?

     Okuma yaptığımız sırada aktif rol oynayan gözler olsa da aslında tüm bedenimiz okuma işine katılır. Okuma işi sadece gözlerin beyine görüntüleri iletmesi olarak açıklanamaz. Okuma işine vücudumuzdaki pek çok uzvumuz katılır. Zihnimiz, ruhumuz, gözlerimiz bir bütün olarak okuma işine odaklanır. Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi Programı okuma işinin çok boyutlu olduğunu kabul eder ve olaya bu açıdan yaklaşır. Okuma işinin nasıl daha profesyonel yapılacağını bize öğreterek duygu ve düşünce dünyamıza katkıda bulunur ve değişik öğrenme biçimleri keşfetmemize destek olur. Hızlı okuma ilkeleri doğrultusunda okuma alışkanlıklarımızı değiştirmek, okuma hızımızı artırmak, okuduğumuzu daha hızlı ve daha kalıcı bir biçimde kavramak mümkün olmaktadır. Günlük hayatta yapmak istediği pek çok şey olan fakat bütün bunlar için yeteri kadar zaman ayıramayan kişiler için son derece ideal bir program olan Hızlı Okuma Eğitim Programı insanlarda anlamlı bir farkındalık oluşturur. Statü, meslek, medeni durum, yaş ve cinsiyet gibi faktörler bu eğitime katılmak ve anlayarak hızlı okumayı öğrenebilmek için engel teşkil etmemektedir. Herkes istediği kadar anlayarak hızlı okumayı öğrenebilir.

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitim Programı’nın İçeriği

Okuma ve anlamayı zorlaştıran etkenler

Klasik okuma ve üstün okuma yöntemlerinin karşılaştırılması

Gözlerin aktif görme açısını genişletme

Okuma işi sırasında daha iyi konsantre olabilme ve motivasyonu artırma

Öğrenme süreçlerinin işleyiş biçimi ve etkili öğretim yöntemleri

Görme ve okuduğunu anlama çalışmaları

Göz kaslarının açısını genişletme, göz kaslarını çalıştırarak daha etkili okuma yapma

Kişisel olarak iç disiplini geliştirme

Okuma etkinliği sırasında ritim kazanma

Kelimeleri şekilleri yoluyla hemen tanıma

Detaylara takılmadan bütünü görebilme ve konunun ana fikrini yakalayabilme

Hafıza ve öğrenme arasındaki ilişkiyi artırma

Hedefe yönelik okuma çalışmaları yapma

Okuma hızını ve okuduğunu anlama düzeyini ölçme

Okuma işini ne şekilde yaptığımız kadar nasıl konsantre olacağımızı öğrenmekte son derece önemli bir faktördür. Birey, aynı yerleri tekrar tekrar okuyarak, yavaş yavaş veya tane tane okuyarak, kendini zorlayarak, kendini sıkarak okuduğu parçaya konsantre olamaz. Hızlı ve anlayarak okumayı öğrenmenin basit, etkili ve güvenilir yöntemleri vardır. 

Yazar: Nilay Güven