Cad Cam Yazılımları


İmalat yaklaşık olarak 90’ların başından itibaren her zaman olduğundan daha yoğun bir biçimde bilgisayar kontrollü makinalarla yapılmaya başlandı.  Bu tür makinelere kısa adıyla CNC (Computerized Numeric Control) deniyor. Bu kavramı dilimize Bilgisayarlı sayısal kontrol olarak çevirmek mümkün. CNC türü makinelerin temelde birçok türü var. Ancak çok kabaca biz mu tür makineleri

-Dik işlem yaparak parça biçimlendiren makineler (freze)

-Yuvarlama işlemleri yapan makineler (torna)olarak adlandırmaktayız.

Herhangi bir CNC kendi konsolunda yazılmış veya bilgisayardan aktarılmış bir programı yorumlayarak imalat yapar. Bunun için ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) kodlarını kullanır. Makinenin anladığı temel dil budur.

CAD VE CAM KAVRAMLARI

Bu iki kavram işte tam bu noktada devreye giriyor. Herhangi bir üç boyutlu nesneyi üreteceğimiz zaman elimizde iki temel seçenek var.

-Üretimin programını kodlarla yazarak CNC makinesine yüklemek

-Üreteceğimiz nesneyi çizerek birtakım işlemlerle bunu makinenin anlayacağı programa çevirmek.

CAD kavramı ikinci alternatifteki çizim kısmına tekabül eder. Dilimize “Bilgisayar Destekli Tasarım” olarak çevirmek mümkün.  Üreteceğimiz nesneyi CAD yazılımları vasıtasıyla üç boyutlu olarak birebir ölçülendirerek çizeriz.  Ürünlerimiz genellikle çok parçalı olduğu için çizimlerde aynı şekilde birden fazla parçadan oluşur. Yazılımız montajlama yaparak bunları birleştirir. Bunun yanında günümüz imalatının temeli kalıp olduğu için, yazılım üretilecek parçanın kalıp haline getirilmesi aşamalarını da halledebileceğimiz komut setleri barındırır.

Fakat çizimi bu şekilde yapıyor olmak imalat için yeterli değildir. Çünkü CNC makinemiz ilk paragrafta yazdığımız gibi bizim yaptığımız çizimi yorumlayamaz. İşte CAM yazılımları – ki bu terim “Bilgisayar Destekli Üretim” anlamına gelir – bizim CAD yazılımı ile yaptığımız çizimi makinenin anlayacağı kodlara çevirir Üstelik bunu yaparken bizden aldığı birtakım parametrelerle bu kodları bir senaryoya oturtur (Örneğin hangi takım yolları kullanılacak gibi).

KULLANILAN YAZILIMLAR

Bu tür yazılımlar sadece CAD veya sadece CAM yapabildiği gibi bu ikisini bir arada yapabileceğiniz çözümler de sunarlar. Örneğin Autocad temelde sadece çizim yapmanızı sağlarken, PowerMill CAM yapmanızı sağlar. Buna mukabil SolidWorks yazılımı ise hem CAD hem de CAM işlemlerini yapacak çözümlerle gelir.

Yazar: Meriç Eğitim