ÖZEL DERSTEKİ ETKENLER

Herhangi bir derste eksiği olanlar ya da eksiği olmasa da bir derste en başarılı olmayı hedefleyen kişiler özel ders tercih etmektedirler. Çünkü başarı özel yöntemlerle ve detaylı bilgilerle sağlanır. İnsanların öğrenme ihtiyacı her zaman vardır. Sorma, öğrenme, keşfetme, bilgiye ulaşma isteği insanların en güzel özelliklerindendir. Öğrenmenin gerçekleşmesi adına birçok yöntem geliştirilmiştir. İnsanlar yaşadıkça öğrenme isteği de devam edecektir. Özel ders de öğrenme isteğini karşılamada öğrencilerin en önemli imkanıdır. Bu imkan ile öğrenciler öğretmeni ile konuları daha derinlemesine özel taktiklerle işleyebilirler. Bu yönüyle ders, özel olmaktadır. Özel dersteki etkenler arasında öğrenci, öğretmen, veli, dersin konusu, ders işleme yöntemleri, derste kullanılan kitaplar, araçlar gibi etkenler vardır. Bu etkenlerden saydıklarım ve saymadıklarım bir öğrenmenin gerçekleşmesi için son derce önemlidir. Öğrenme gerçekleşmiyorsa ya da istenen düzeyde olmuyorsa bazı nokta ya da noktalarda eksiklik vardır. Öğrenci öğrenmeyi içtenlikle istemeli ve kendisinin öğrenme ihtiyacının farkında olmalıdır. Derslere kendini hazırlamalı. Gerek psikolojik olarak gerekse kitap ve araçlarla derse hazır olmalıdır. Eğitimde buna “hazırbulunuşluk” denmektedir. Bu aşamada öğretmene birtakım görevler düşmektedir. Öğrencinin ders işlemeye hazır hale gelmesinden belli bir oranda öğretmen de sorumludur. Dersi öğrenciye sevdirmeli ve öğrencinin motivasyonunu sağlamalıdır. Öğrencinin dikkatini derse vermesini sağlamak da öğretmenin yapması gerekenler arasındadır. Eğitim öğretmen, öğrenci ve diğer faktörlerin uyumu ile ilgili bir süreçtir. Bundan dolayı hiçbir detay görmezden gelinmemelidir. Velinin de öğrenciye muhakkak destek olması gerekmektedir. Veli, kendisini eğitim sürecinin dışında tutmamalı, eğitimin amacına ulaşmasında önemli bir etken olduğunu unutmamalı. Derste işlenecek konunun da öğrenci seviyesine uygun bir hale getirilmesi, öğrencinin yaş seviyesinin gözetilmesi dikkatli edilmesi gereken başka bir husustur. Aynı konular farklı yaştaki öğrencilere farklı yöntem ve tekniklerle sunulmalı. Bu, eğitimi amacına ulaştırmaya çalışan eğitimcilerin özen göstermesi gereken önemli bir bilimsel gerçektir. Özellikle çocuklara verilen eğitimde çocukluk özellikleri yani çocukların yaşamı, hayatı algılayış yolları, bakış açıları iyi bilinmeli ve sunulacak konularda bu etken kesinlikle düşünülmelidir. Derse ait kitapların güncel olması, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılmış olması, ebatı, yazı büyüklükleri, görsel yeterliliği, kağıt kalitesi gibi birçok etken ders işlenecek olan kitapta iyi araştırılmalı. Kitapların yanında dersin önemli etkenlerinden biri de araçların yeterli olması ve yerinde kullanılmasıdır. Özel derste konuya ait doğru araçlar tespit edilmeli ve konunun daha iyi öğrenilmesini sağlamak amacıyla etkili kullanılmalıdır.