Dil Öğrenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Dil öğrenmek için 3 temel şeye sahip olmalıdır:

  • Zaman
  • İstek/ihtiyaç
  • Para

Bunlardan birisi olmazsa yabancı dil eğitimi aksaklığa uğrar. Zamanı var, parası var ancak yeterli isteği yok veya ihtiyaç duymuyor. Bu durumda başarılı bir yabancı dil öğrenimi söz konusu olmaz. Parası var, isteği de var ancak zamanı yok ise yine aynı şey söz konusudur. Bu 3 temel maddenin bir olması zaruridir.
Yabancı dil öğrenimi planlı bir programla, etkili şekilde okuma, yazma ve konuşma seviyesinin kazanıldığı bir süreci kapsar.

Dil Öğrenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kaliteli, tecrübeli ve işini iyi yapan bir dil kursu seçmek dil öğrenimindeki en kritik aşamalardan biridir. Öğrencinin bunu iyi analiz etmesi ve kıyas yaparak kendisine değer katacak bir dil kursu seçmesi gerekmektedir.
“İngilizce İngiltere’de / Amerika’da öğrenilir!” yaklaşımı her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Kişinin seviyesine göre bir tercih yapması, gerekirse başlangıç eğitimini kendi ülkesinde alması daha faydalı olabilir. Bir yabancı dilin temel, başlangıç kurallarını o ülkede öğrenmektense, temelini kendi ülkesinde öğrenen ve yabancı ülkeye pratik yapmaya, tecrübe ve özgüven kazanmaya giden birisi kendini çok daha iyi geliştirebilir.

Türkiye’de yabancı dil öğrenmenin bazı dezavantajları vardır. Örneğin kurs arasında, teneffüste kantinden bir yiyecek satın alırken Türkçe konuşursunuz. Kurs bitiminde bindiğiniz otobüste yine kendi diliniz konuşulur. Öğrenmeye çalıştığınız dilden kısa zamanda uzaklaşırsınız. Sadece kurs içine hapsedilmiş “yabancı dil eğitimi” öğrenmeyi güçleştirebilir. Bunun önüne geçebilmek için örneğin eve gidip bilgisayarınızı açtığınızda o yabancı dille ilgili haber, video, görsellere bakabilirsiniz. Language Exchange sitelerinde yurtdışından arkadaşlar edinerek Skype gibi kanallardan bolca ve ücretsiz pratik yapabilirsiniz.
Kursta verilen ödevler isteyerek yapılmalıdır. Work book tarzı kitaplar genellikle evde öğrencilerin kendilerinin yapması için hazırlanır. Kursta öğrenilen konuya ait alıştırmalar yapılmalı ve öğretmene anlaşılmayan yerler sorulmalıdır.
Kelime dağarcığı cümle kurmak için gereklidir. Ne kadar çok kelime bilinirse kişinin kendini ifade etmesi o denli kolaylaşır. Gerek bir kelimeyi araştırırken gerekse de boş zamanlarda sözlük sıkça karıştırılmalıdır. Meraklı olmak bu anlamda faydalıdır. Yeni kelimeler öğrenmeye sebep olur.

Sözlük ilk zamanlarda genellikle Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe gibi bir dili anadil olacak şekilde öğrenciler tarafından satın alınır ve kullanılır. İlerleyen aşamalarda ise öğretmenlerin de yönlendirmesiyle İngilizce-İngilizce sözlük tarzında lügatlar kullanılmaktadır. Yabancı dildeki bir kelimeyi yine o dilin anlatımıyla anlamaya çalışmak dilin mantığını ve kurallarını kavramak açısından önemlidir. Bu biraz öğrenciyi zorlamaktadır ancak orta ve ileri seviyelerde öğrenciye faydalı olan bir çalışmadır. Başlangıç aşamasında ise kullanımı tavsiye edilmez.
23 Mart 2017