Doğru Eğitimin Önemi

Eğitim her toplumda ailede başlayan bir olgudur. Küçükyaşlardan itibaren bizlere öğretilen şeyler hayatımızı iyi ya da kötü şekildeşekillendirme kabiliyetine sahiptirler. Özellikle çok küçük yaşlarda sorgulamakabiliyetimizin de gelişmemiş olması nedeniyle bizlere öğretilen her şeyi doğrukabul ederiz. Tıpkı ağaç yaşken eğilir atasözünde olduğu gibi, bizlere küçükiken öğretilen şeylerin gerçekten de doğru olup olmadığının yaşlarımızilerledikçe ortaya çıkma ihtimali ve yahut düzelme ihtimali ise oldukça azdır.Biraz daha büyüdükten sonra öğretilen şeylerin ise yanlış olduklarını anlamamızdurumunda düzeltme şansımız daha yüksektir. Yanlış bilgi ve değerlerledonatılmış toplumlar bunun bedelini acı bir şekilde ödemektedir. Örneğin; kadınerkek ilişkileri konusunda yanlış eğitilmiş toplumlarda namus cinayetleridediğimiz yanlış ahlak anlayışından kaynaklı cinayetler artmaktadır. Bu dabizlere bir toplum için en önemli eğitimin yükseköğretim değil, ailede başlayaneğitim olduğunu göstermektedir. Her şeyden önce ailede başlayan eğitim doğruhale getirilmelidir.


Sadece eğitimde verilen bilgilerin yanlış veya doğruolması durumu değil, eğitimin gerektiğinden uzun sürmesi durumu da yanlışeğitime örnektir. Bu gün üniversitelerde çok başarılı öğrenciler yıllarca mezunedilmemektedir. Pedagojik formasyonu dahi olmayan, nasıl ders anlatılacağınınasıl ölçme değerlendirme yapılacağını dahi bilmeyen akademisyenler sevdiklerive yahut kendilerine yalakalık yapan ya da aynı gruba mezun olduklarıöğrencileri hemen geçirirken gerçekten çalışkan olan diğer öğrenciler sadecehocalara yalakalık yapmadıkları için uzun yıllar sınıfta kalmakta ve hayatlarıaraya verilmektedir. Torpil, yandaş kayırma, kokuşmuşluk, para hırsı eğitimsistemimizin her köşesine sinmiştir. Üniversiteler adeta ticarethane halinegelmiştir. Üniversitelerin hemen hemen her köşesinde rant, ihaleler ve inşaatgörmek mümkündür. Eğitim almaya gelen öğrencilere ise kaliteli bir eğitimverilmemekte, müşteri gözüyle bakılmakta ve bu yolla seneleri kaybettirilmektedir.Bu gün üniversitelerimizdeki öğrenci sayısının bu kadar fazla olmasına, ülkeninher köşesine ticarethane olarak görülen üniversiteler açılmasına rağmenözellikle mühendislik fakültelerinde mezun olmak trajikomik bir şekilde zordur.Bir öğrenci mukavemet, termodinamik, akışkanlar mekaniği gibi mühendislikderslerini başarıyla geçmiş olsa dahi, diğer önemi daha az olan derslerden açıkuçlu ve cevaplanması zor sorular sorularak ve verilen cevaplara hakkından azpuan verilerek öğrenciler mağdur edilmektedir. Buna ek olarak bazıakademisyenler derste farklı şeyler anlatıp sınavda farklı şeyler sormaktadır.Bu da akademinin kaliteli eğitim vermekten ve verdiği eğitimi doğru bir şekildesınava tabi tutmaktan ne derece uzakta olduğunun bir başka ispatıdır. Üniversitesınavında Türkiye’de ilk 30000e giren bir arkadaşım 10 senedir makinemühendisliği bölümünü bitiremiyorsa bu onun suçu değildir. Bitirilmesi çok zorolmasına rağmen içeriği çok boş olan bu yanlış eğitim sistemi sayesinde ülkemizgençliğini kaybetmektedir.


Görüldüğü üzere hem ülkemizin hem de Dünya’nınkarşılaştığı en büyük sorunlardan birisi yanlış eğitimdir. Yanlış eğitim namuscinayetlerinden hayatını yaşayamayan işsiz gençlerimize kadar her şeyin enbüyük suçlularından birisidir. Artık değişen çağ ile birlikte doğru eğitimegeçmemizin zamanı gelmiştir. Doğru eğitimle kalın.

Yazar: Emre Gözdamla