İngilizce Ne Kadar Zor?

Değerli okuyucular,

Günümüz şartlarında her yerde, her an bir miktar İngilizce ile karşılaşıyor ve İngilizce bilgimizle sınanıyoruz. Evrensel bir dil olmasının yanı sıra ülkemiz dahil birçok ülkede birinci yabancı dil olarak kullanılıyor İngilizce. Gönül isterdi ki bu evrensel dil, ana dilimiz Türkçemiz olsaydı. Ancak şu an İngilizce de Türkçe gibi, ana dilimizcesine bilmemiz gereken bir dil halini aldı. Peki nasıl bu kadar iyi olabiliriz? Nasıl çok normalmişçesine ‘’derdimizi anlatabiliriz’’?

İngilizce aslında birçok yabancı dil gibi onu sevmediğiniz kadar zordur. Tabi ki gramer kuralları, telaffuz gibi objektif konularda incelendiğinde birçok dilden çok daha kolaydır. Ancak başka bir dil öğrenmeye çalışan yeni bir öğrenci için, dilin zorluğu öğrencinin kendi iradesiyle yarışır. Siz ne kadar öğrenmek isterseniz, o da size o kadar adım atar. Kullanmadığınızda sizi terk eder, sevmediğinizde size yanaşmaz. O yüzden yeni bir dil öğrenirken ona karşı nazik ve ilgili olmalısınız. Bu işin bir zorunluluktan çok bir arzu meselesine dönüşmesi gerekir ki, ancak o zaman kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebilesiniz. Öte yandan bu işi zorunluluk olarak gören insanların çabasını şu şekilde örneklendirebiliriz; bebekken, yeni konuşmaya başladığımızda etrafımızdakilerle iletişim kurma isteği duyarız. Bu bizim için bir ihtiyaç, bir zorunluluktur. Tabi ki insan doğası gereği, ilk 7 yaş içinde yapılan her şey taklide dayanır. Bu konuda da etrafımızdakileri taklit eder, onların konuştuğu dili öğreniriz. Eğer dil öğrenmeyi bir zorunluluk olarak görürseniz, yeni konuşmaya çalışan bir bebek gibi mırıldanmakla yetinirsiniz. Tabi ki, bu durumda o dilin ana vatanına yerleşmeniz gerekir, orada zorunlu bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Peki nasıl ana dilimiz gibi İngilizce konuşabiliriz?

Eğer İngilizce konuşan ülkelerin birinde yaşamıyorsanız, tabi ki de onlar gibi konuşamazsınız. Kendi dilimizi düşünürsek eğer, günlük dilde kullanılan birçok nüans, kısaltma ve tabir vardır. Ama bunların hiçbirine Türkçe kitaplarında rastlayamayız. Bu olgular elbette tüm dillerde mevcuttur.  Ancak İngilizce için, size gerekli olan seviye resmi olarak Advanced ya da Fluent C1 olacaktır. Bu noktayı özel nüansları çıkardığımız salt bir nokta olarak düşünebilirsiniz. Bu seviyede bir dille, her türlü şekilde iletişime geçebilir, yazılanları ya da söylenenleri anlayabilir, hatta makale okuyabilecek seviyeye gelebilirsiniz.

Unutmayın, dil bir sanattır ve sanat aşkla icra edilir!

Yazar: Melih TÜRKMENOĞLU