Kodlama Eğitimi Hangi Yaşta Nasıl Verilmelidir?

Günümüzde kodlama ve programlama eğitimi hem ülkemizde hem de tüm dünyada artık 5-6 yaşlarından itibaren verilmeye başlandı.

Önceki yıllarda üniversite yıllarında verilmeye başlayan ‘algoritma tasarımı’, ‘algoritma geliştirme’ gibi dersler ise artık 6. sınıftan itibaren ülkemizde resmî olarak verilmektedir.

Evet kodlama ve programlama eğitimi erken yaşlarda verilmelidir. Çünkü kodlama ve programlama artık hemen her meslekte ve sektörde kullanılmaktadır. Yani çocuğunuz sanatçı da olsa zanaatkâr da olsa, mühendiste olsa ona bir gün kodlama gerekecektir.

Ancak görüldüğü kadarı ile kodlama ve programlama eğitiminin hangi sıra ile veya nasıl verileceği hususunda bir karmaşa yaşanmaktadır.

Bu alanda eğitim veren uzmanlara göre;

Okul öncesi (Ana okulu) eğitimi alan 5-6 yaşlarında çocuklara; Lego- Puzzle aktiviteleri ile kodlama veya algoritma mantığı kavratılabilir.  Tabii burada seçilecek örnekler de önemlidir. Örneğin; bu yaş için Scratch tarzı blok kodlama dilleri ile sahne tasarımı yapılabilir.

İlkokul eğitimine başlayan ve okuma yazma becerisine sahip 7 yaş üstü çocuklara öncelikle blok kodlama eğitimi (Scratch, Blockly gibi diller ile) verilebilir.

Blok kodlamadan sonra algoritma tasarlama / geliştirme eğitimleri verilebilir. Algoritma geliştirme eğitimleri problem çözme odaklı olmalı ve gerçek problemler üzerinden örneklenmelidir. Bir gerçek yaşam problemine en iyi çözümü üreten yani en iyi algoritmayı tasarlayan öğrenciler ödüllendirilmelidir. Böylece geleceğimiz olan nesillerin etrafındaki sorunlara erken yaşta hem duyarlılıkları artırılmış hem de sistematik problem çözüm kabiliyetleri geliştirilmiş olur.

Sonrasında ise hem algoritma hem de blok kodlama hem de text kodlama birlikte verilerek güncel bir programlama diline geçiş sağlanmalıdır.

Programlama dili olarak da basit ve görsel ara yüze sahip diller başlangıç olarak seçilmelidir: bu aşamada Python turtle, C# gibi diller tercih edilebilir.

Sonrasında veya paralelinde öğrenci merakına göre Arduino tabanlı elektronik-kodlama veya robotik eğitimleri verilebilir. Kız çocuklarına belki robotik uygulamalar çekici / cazip gelmeyebilir. Onlara cazip gelecek aktiviteler de (giyilebilir uygulamalar gibi) pekala Arduino ile yapılabilir.

Bu aşamada ilköğretim de algoritma ve kodlama eğitimi için kaynak olabilecek birkaç Türkçe kitap tavsiyesi verebiliriz;

  1. Unplugged Codding (Bilgisayar olmadan kodlama), http://classic.csunplugged.org (Türkçe aktiviteler de var)
  2. Problem Çözümüne Giriş 101- Ken Watanabe, Tübitak yayınları
  3. Çocuklar için Kodlama, Zafer Demirkol, Pusula Yayınları
  4. Çocuklar için Scratch ile Programlama, Hakan Aktaş, Bager Akbay, Abaküs Yayınları
  5. Çocuklar için uygulamalarla Arduino, Bülent Çobanoğlu, Abaküs Yayınları
  6. Algoritmayı anlamak- Mustafa Eker, Nirvana yayınları
  7. Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları- Bülent Çobanoğlu, Pusula Yayınları

 

Yazan: Dr. Bülent Çobanoğlu