Matematik ve Hayat

Matematik tarihin her döneminde saygı gören bir uğraş olmuştur.

Hiçbir çağda matematiğe ve matematikçilere saygı duymayan insanların sayısı fazla olmamış, başka hiçbir bilim dalı veya uğraş matematik kadar saygın görülmemiştir.

Matematik uğraşının sadece saygınlığı değil, gerekliliği tarih boyunca kabul edilegelmiştir.

En azından dört işlem gibi temel matematik işlemlerini bilmeden günümüzde yaşamak neredeyse imkansızdır.

Yazar: Şerif AKBULUT