Müzik Eğitiminde Tecrübeler

44 yıl önce yola çıktığımızda eğitim, öğretim ve şartlar bugünkünden farklı; Öğrencilerin okulu ve öğrenmeyi sevdiği ancak maddi olanakların her gereksinime yanıt veremediği, çoğu klinik olarak sonuçlanmayan sanat yaklaşımları vardı. Her geçen yıl, eğitim, öğretim ve sanat konularında, öğrenci ve öğretmenlerin gereksinimleri de değişti.

 Yıllarca aynı alanda çeşitli yaş ve sosyal sınıf çalışmalarından anlaşılıyor ki; Her öğretici, öğrettiği konuda yeterli, araştırmacı, formasyon sahibi ve öğretmeyi mutlaka biliyor olmalıdır. Aksi halde özellikle ilk kez öğrenmeyle tanışan çocukların ve gençlerin öğrenme başlığı ne olursa olsun konudan uzaklaştığı ve öğrenemeyeceklerine inandıkları gözlenmiştir.

İyi bir müzik öğretmeninin başarısı; Tüm bu aşamaları, bilerek, görerek, öğrenmenin kişiselliği, aile ve çevre yaklaşımlarını göz önünde tutarak kendini yeniliyor ve ihtiyaca uygun yöntem, yaklaşın ve yazım yaratıyor olmasındadır.

Eğitim ailede başlar. Bilinmelidir ki çocuklar büyürken, kendilerine rol model seçtikleri ebeveynlerini örnek alırlar. Bu yüzden eğitim önce kendini geliştirmekle başlar. Unutmayalım ki; "İstediğiniz çocuğu değil, kendi benzerimizi büyütürüz.

" Sorumluluğu ve öğrenmeyi sevmeyen çocuklar bu konuda kararlı yaklaşımları olmayan anne ve babalarını, yeni bir şey öğrenemeyeceği konusunda ikna etme çabaları, "okulu sevdin mi?" öğretmeni sevdi mi?" öğretmen öğretebiliyor mu?'' gibi yönlendirici sorularla, çocuğun bilemediği bir alanda gözlem yapması ve kaçabilme bahanelerini üretmesine sebep olmaktadır. Bu yüzden önce; sizin eğiten, çocuğunuzun da eğitilen olduğunu unutmamanız gerekir.

 Ona rehberlik edeceğiniz süre de zaten sınırlıdır. Buluğ çağına gelmeden, doğrularınızı, yapmak istediklerinizi belirleyin ve mutlaka kararlı olun. Çocuğun sizden anne-baba olmanızı beklediğini, her istediğine "evet" demeyerek konunun ekonomik yanını anlatacağınızı unutmayın. Son yılların "çocuk erkil" aileleri, çocuğa özgüven değil, şımarık ve istekleri konusunda çevreyi ve aileyi zorlayan uzlaşmaz kişilikler yarattıklarını çok geç olmadan bilmeleri gerekir.

İşte bu yaklaşımlardan sonra diyoruz ki; ''Eğitim; Çocuğun sizi izlemeye başladığı anda yola çıkar.'' Sizin, yaklaşımlarınızın tamamı, mizaç ve mizah anlayışınız, üretim disipliniz ve öğrenmek konusundaki isteğiniz çocuğa aynen geçer. Siz artık aynaya bakıyorsunuzdur.

Son yıllarda, sınav ve başarı odaklı akademik eğitim dayatması, gençleri zorlamaktadır. İşte bu zorlanmayı, erken yaşlarda (54 ay) başlayacağı piyano eğitimi ile, algıları ve öğrenme hızını arttırabilirsiniz. İyi bir müzik öğretmeni erken sanat eğitimi, öğrenme, geliştirme ve serileme konusundaki yaklaşımlarını ve yayınlarıyla da desteklemelidir.

Ezber değil, işaretleme sistemi öğretilir. Nasıl Matematik rakamsız, okuma-yazma harfsiz olamayacaksa, müzik eğitimi de notasız olmaz... Müzik okur-yazarlığı başlangıçtan itibaren prensip edinilir, bununla ilgili aile iş birliği sağlanır. Erken yaşlardaki müzik eğitimi mutlaka piyano ile olmalıdır. Bu, notaları ve kulağı fazla bir yeteneğe ihtiyaç duymadan geliştirir ve eğitimi sevdirir. Müzik öğretilebilen bir sanat dalıdır.

Erken yaşlarda doğru uyarı alan çocukların, konu ne olursa olsun, kolay öğrendikleri ve bu başarıyı bütün eğitim başlıklarına transfer ettiği gözlenmiştir. Zaman içerisinde ailelerin çocuklarının "akademik başarısında müzik etkierini" ve gözlem sonuçlarını da sizinle paylaşacağız.

 Müziğim tüm enstrümanları, yaşına ve isteğine göre zaman içinde değiştirilebilir.

Enstrümanlar aynı notaları kullanır.

Yetişkinlerin "aslında bir enstrüman çalmayı çok istemiştim" özlemlerini de iyi müzik öğretmenleri ele almıştır.

Gelin birbirimiz için ne yapacağımızı konuşalım.

Unutmayın;"Hobisiz insan, mutsuz insandır. "

 Yazar: Trio Müzik Kursu