Neden Finansal Danışmanlık

Her yıl binlerce özel şirket kurulurken, aynı zamanda bir o kadarı da kapanmaktadır. Kurulan özel şirketlerden çok azı başarılı olmaktadır. 

KOBİ’ler kendilerini ve yatırım projelerini bankalara iyi anlatamamakta, buna karşın bankalarda karşılarında işi yönlendirip yönetecek uzman finansçılar bulamamaktadır.

Bankalar ile kredi ilişkisi içerisinde olan firmaların birçoğu ise fiyat ve maliyet analizi yapamamaktadır. Pazarlık gücünün zayıflığından veya bilgi eksikliğinden bankalardan daha düşük faiz ya da kâr payı, daha az komisyon ve daha uygun vade ile kredi temin etme imkanından faydalanamamaktadırlar. Finansman maliyetlerinin yükselmesi firmaların rekabet gücünü azaltmaktadır.

Profesyonel bir iş planı ile yola çıkan işletme ve şirketlerin batma olasılığı, diğerlerine oranla 3 kat daha düşüktür. Finans yönetiminde profesyonellerden destek alan firmaların faaliyet sürelerinin uzadığı ve emin adımlar ile kurumsallaşma yolunda ilerledikleri görülmektedir.

Finansal mali analiz planlama açısından önemli olup, yöneticilerin sağlıklı bir planlama yapabilmeleri için her şeyden önce işletmenin içinde bulunduğu durumu iyi analiz etmeleri gerekir. Planlardan tam yararlanabilmek için işletmenin güçlü, zamanında önlem alınabilmesi için de zayıf yanlarının bilinmesi gereklidir.

Finansal analiz, finansal tablolarda incelenmek istenen iki kalem arasındaki ilişkinin matematiksel olarak ifade edilmesi ve yorumlanması işlemidir. Analiz, işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirme, karlılık, likidite durumu, finansman yapısı ve varlıkların etkinliği hakkında ilgili kişilere fikir vermektedir.

Ayrıca nakit akışının da tam olarak bilinmesi de önem arz etmektedir. Kar bir işletme için temel finansal göstergelerden biridir. Ancak genelde “Kar = Nakit” olarak algılanmaktadır. Halbuki şirket karlı olsa da nakit akışı sağlıklı olmayabilir.

Nakit akışı belirli bir zaman diliminde işletmeye giren ve çıkan nakidi ifade eder. Çalışan maaşlarının ve vergilerin ödenmesi; hizmet veya ürün satın alımı gibi işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için nakde ihtiyaç vardır. Kar ise sonuç olup, gelirlerden giderlerin çıkarılması sonucunda oluşan nihai sonuçtur.

Bilanço ve Gelir Tablosu kadar Nakit Akışı Tablosu da önemli bir mali tablodur. Bilanço şirketin sahip oldukları varlıklar ile bu varlıkların kaynaklarını, Gelir Tablosu faaliyet döneminde elde edilen gelirler ile katlanılan maliyetleri göstermektedir. Nakit akım tablosu, bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını açıklamayı amaçlayan bir tablodur. Bu tablo aracılığıyla işletmenin dönem içindeki nakit giriş ve çıkışlarını, kaynakları ve kullanım yerleri itibariyle izlemek olanaklı olmaktadır

Faaliyet sürecinde sorunlar ile karşılaşmamak ve karşılaşılan sorunlar karşısında bunalmak yerine, profesyonel yardım almak her zaman daha iyidir. Ancak bununla birlikte her işletme sahibinin az çok mali tablolar konusunda bilgi sahibi olması, genel hatları ile işletmesi hakkında değerlendirme yapabilmesi gerekir.

Yazar: Ramazan KAYMAZ