Çevirimiçi (Online) Eğitim Nedir? Avantajları Nelerdir?

Eğitim, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde temel oluşturan bir yapı taşıdır. Çevrimiçi (Online) eğitim ise, eğitimciler ile öğrencilerin aynı zamanda aynı mekanda olmadan gerçekleştirdikleri internet tabanlı bir eğitim sistemidir. Çevrimiçi (Online)  eğitim sistemi eğitimci ile öğrenci arasında bir iletişim yolu sağlar.

Eğitimci, sistem içerisinde ders verirken öğrenciler bu iletişim yolunun imkanlarına bağlı olarak ister evlerinden ister farklı mekanlardan ve hatta farklı ülkelerden de eğitime katılabilirler.

Geleneksel eğitim anlayışından farklı olarak çevrimiçi (online)  eğitim sisteminin merkezinde çocuğunuz yer alır. Her şeyin ders esnasında öğrenilmesinin aksine çevrimiçi (online) eğitim sisteminde çocuğunuz dersleri zamandan veya mekandan bağımsız olarak takip edebilir.

Yine geleneksel eğitim sisteminden farklı olarak çocuğunuz çevrimiçi

(online) eğitim ile istediği zaman istediği ders konusunu tekrar edebilir. Çevrimiçi (Online) eğitim sistemini geleneksel eğitim sisteminden ayıran bu özellik böylece konunun öğrenememe sorununu da ortadan kaldırır.

Çevrimiçi (Online) eğitim sistemi geleneksel eğitim materyallerinin yanı sıra görsel ve işitsel birçok içeriği içerisinde barındırıyor.

Bugün siz bir anne baba olarak çocuğunuzun okuldaki derslerinde yanında olamaz, onunla birlikte derslere giremezsiniz; fakat çevrimiçi (online) eğitim sisteminin güçlü ölçme ve değerlendirme sistemi ile çocuğunuzun eğitim durumu hakkında ayrıntılı raporlar alabilir, çocuğunuza bu konuda rehberlik edebilirsiniz.

Çevrimiçi (online) Eğitimin Temel Özellikleri

Öğrenci Merkezlidir: Çevrimiçi (online) eğitim ile öğrenen kendi hızında ve istediği zamanda eğitim alma şansına sahiptir.

Ekonomiktir: Ulaşım, yiyecek, fiziksel imkan gibi birçok ekonomik boyuttan arındırılmış olması sebebi ile ekonomiktir.

Zaman ve Mekandan Bağımsızdır: Öğrenenler eğer kendi programlarına uygunsa veya istekleri doğrultusunda seçim yaparlarsa karşılıklı ve eş zamanlı yapılan eğitimlere katılabilirler.

Yaşam Boyu Öğrenmeyi Destekler: Zaman, mekan, öğrenci hızı vb.

konulardaki esnekliğinin yanı sıra yaş konusunda da bağımsızlık sağlamaktadır.

Geniş Öğrenen Kitlesine Hitap Eder: Çevrimiçi (online) eğitim; eğitimin sınırlarını (zaman, mekan, maliyet) en aza indirmektedir. Eğitim almak için çeşitli sınırlılıklara takılan bireyler uzaktan eğitim sayesinde eğitimlerine devam etmektedirler.

Çevrimiçi (Online) Eğitimin  Avantajları

Eğitimde fırsat eşitliği sağlar.

Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.

Geniş öğrenen kitlelerine eğitim olanağı sunar.

Yaşam boyu öğrenmeyi destekler.

Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için bölgesel ve coğrafi engelleri ortadan kaldırır.

Her bir öğrenenin kendi hızında öğrenmesine imkan sağlar.

Zengin, gelişmiş ve etkileşimli araçlarla ders işleme imkanı sunar.

Öğretim ortamı ve ders materyallerine sınırsız erişim sağlar.

Ekonomik ve tekrar kullanılabilir ders materyalleri ile ortak ders içeriği sunar.

Çok çeşitli iletişim teknolojilerini eğitim hizmetine sunabilen bir sistemdir.

Geleneksel eğitimde ortaya çıkan ulaşım, barınma, beslenme gibi harcamaları ortadan kaldırır.

Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır


Yazar : Koçumla Birebir Öğreniyorum