ÖZEL DERSİN ÖNEMİ

Hemen hemen her alanda giderek artan rekabet sisteminde her şeyin temelinde, başlangıcında, kilit noktasında eğitim vardır. Eğitimin temel amacı insanlığı daha iyi bir seviyeye,daha yüksek bir refaha ulaştırmaktır.Eğitimde temel derslerin önemi her geçen gün artmakla beraber özel dersin önemi bu artışla beraber önem kazanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre öğrenciler sınıf ortamında veya grup olarak alınan derslerde daha az konsantre olmakta ve ders dışındaki durum ve objelerle daha fazla ilgilenmektedir. Bu durum dersin verimsiz geçmesine neden olmakta ve öğrencinin aldığı eğitim kalitesini düşürmektedir. Buna bağlı olarak toplumsal kalkınma sağlıklı bir şekilde olmamakla beraber yetişen nesiller tam anlamıyla verilen eğitimi yeterince anlayamadıkları ve anlayamadıklarını soramadıkları için hayatlarına uygulayamıyorlar. Peki ne yapılmalı? Bu örgencilerin konsantrasyon seviyeleri nasıl arttırılmalı? Cevabı basit: bilinçli bir şekilde işin uzmanından özel ders takviyesi almak. Özel ders ortamında öğrenci ve öğretmen birbirleriyle birebir muhatap oldukları için ders dışındaki obje ve durumlarla ilgilenme ihtimali en aza iniyor ve verimli bir ders gerçekleşiyor.Ayrıca öğretmen birebir ders verdiği örgencisini daha iyi tanır.Bu durumda  öğretmen öğrencisinin seviyesini,anlama yöntemini,konsantrasyonu artıracak noktaları bildiği için daha etkin bir şekilde ders anlatır.Öğrenci bakış açısıyla bakacak olursak kendisinden başka öğrenci olmadığı için soru sormaya çekinmez ve anlatılan konunun inceliklerine kadar kavrama fırsatı yakalamış olur.Bu bağlamda öğretmen kendi mesleğini icra edip branşında kendini geliştirirken örgenci sorumlu olduğu dersleri daha iyi kavrayıp rakiplerinden birkaç adım önde oluyor.Özel ders olgusuna sadece öğretmen,öğrenci,daha iyi anlama kavramları olarak dar açıdan bakmamak gerekir.Öğrenci dersini daha iyi anlarsa öğretmen kendini geliştirmek mecburiyetinde hisseder.Böylece eğitim seviyesi yükselir.Yükselen eğitim seviyesi eğitimin kalitesini artırır.Artan eğitim kalitesi üniversitelere daha dolu örgenciler gönderir.Üniversitelerin dünya sıralamasındaki seviyeleri artar..Bu sürecin sonunda eğitimde,bilimde,sanatta,sanayide,ekonomide ilerlemeler kaydedilirken ülkenin prestiji,refah seviyesi,siyasi konumu da artar.Sonuç olarak özel ders örgenci konsantrasyonunu artırdığı ve öğretmenin ders anlatacağı örgencisinin profilini bildiği için daha verimli bir ortam sunar.Bu bağlamda özel ders şiddetle tavsiye edilir.