Kurs/Özel Ders Arayanlar için Doğru Eğitmen Özellikleri

Sevgili Aday,

Bütün insanların doğuştan, normal şartlarda öğrenmeye ve öğrendiklerini uygulamaya istekli olduklarını hayatın her safhasında görmekteyiz. Buna rağmen nasıl oluyor da dil öğrenmede ve öğrendiğini uygulamak olarak adlandırabileceğimiz konuşma ve yazmada tüm bu sıkıntılar yaşanıyor? Sanırım burada doğru eğitmenlerle doğru şartlarda buluşmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Nitekim internetin ve diğer çoklu ortamların artık herkesin erişiminde olmasına karşın bir çok insan hala yüz yüze eğitime rağbet ediyor, bir eğitmenin takibini bekliyorlar. 

Aşağıdaki prensipler ışığında bir eğitim anlayışına sahip, ilgili ve sahasında bilgili bir eğitmen ile gelişiminizi tamamlayacaksınız:

P-1      The core of student success is having a staff of teachers sharing a vision – a common purpose.  

Aynı dili konuşan ve aynı adımlarla yürüyen, ortak hedefe talip bir eğitmen kadrosu

P-2      Identify problems early and attack problems immediately.

Eğitim ihtiyaçlarının başta tespiti ve buna yönelik bir program uygulanması. Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek problemlere karşı da yerinde müdahele

P-3      Vary the kinds of things you do in the  classroom.

Eğitim sürecinde monotonluğa mahal vermeden, gerektiğinde risk alarak metod değişikliğine gitmek

P-4      Choose ‘larger,’ open-ended tasks.

Herkesin tek bir cevabı bulmasını gerektiren bir ders işleyişi yerine bireylerin kendilerini yansıtmalarına izin veren, fikir alışverişini, dolayısıyla katılımı  teşvik eden dinamik bir süreç

P-5      If people are involved in deciding what to do, they are usually more committed to it.

Ders gün ve saatlerinin tespitinden tutun da dersin işlenişine kadar yetişkinlerin de karar alma sürecine katkılarını ve böylece katılımlarını sağlamak

P-6      Find out what students think.

Düzenli aralıklarla uygulanan anketlerle yeni fikirleri keşfedebilmek ve dersin verimliliğini sorgulamak, gerektiğinde değişikliklere gitmek

P-7      Communicate a belief that everyone can learn.                                                         

Herkesin dil öğrenmedeki hedefi farklıdır. Buna yönelik beklentileri de. Önemli olan bireyde yapamayacağına yönelik bir kaygı yerine yapabileceği duygusunu oluşturabilmektir. Bunun bilincinde olarak kimseyi eleştirmeden, kendi hedef ve gayretine göre bir gelişimin kapısını aralamak

“The best reward is the satisfaction of a job well done/En büyük tatmin işini iyi yapmaktan gelir,”sözünün gereğince öncelikle kendi iç tatminimiz için işimizi en iyi şekilde yapmaya kararlıyız. Bu bilinç, sizlerin akademik ve iş dünyasının belirlediği ihtiyaçlarınızdan doğan iç motivasyonunuzla birleştirildiğinde başarılı olmanın kapısı açılmış olacaktır.

Yazar: Nihat K.