Özel Ders Nedir? Niçin Gereklidir?

ÖZEL DERS NEDİR?

Özel ders; öğrencinin bir derste veya konuda sınıf ortamında gerekli başarıyı veya performansı gösterememesi durumunda yapılan bire bir takviyedir. Sınıf ortamında anlatılması için hazırlanan ders planları sınıf geneli düşünülerek hazırlanmaktadır. Her bireyin öğrenme düzeyi farklılık gösterdiği gerçeği düşünüldüğünde hazırlanan planların bazı öğrenciler için gereğinden basit, bazı öğrenciler için ise ağır geldiği olgusu ortaya çıkmaktadır. Bazı öğrencilerde ise belki basit bir ön bilgi, konunun kolaylıkla öğrenilmesini sağlamaktadır. İşte tam bu noktada öğrenciler için özel dersin ihtiyacı ve özel dersin ne kadar önemli olduğu ortaya  çıkar.

Özel ders sadece derslerde yeterli performansı gösterememiş öğrenciler için bir uygulama şekli değildir. Böyle düşünmek büyük bir yanılgıdır. İyi veya çok iyi öğrencilerin de özel ders takviyesi almalarının onların başarılarını çok daha fazla arttırmalarına yardımcı olacaktır. Çünkü 1 saatlik özel ders çok şeye bedeldir. Öğretmen, öğrenci ile beraber olduğunda onunla duygudaşlık kurup, hangi tür çalışma metodu uygulanacağını net görür. Bunun yanı sıra gereksiz ve öğrencinin bildiği konuları hızlı geçip sorun tespit ettiği noktalara yoğunlaşabilir.

Sınıf dersini tek tip, birkaç bedeni olan üniformaya benzetirsek; özel ders ise özel terzinin tasarlayarak bizim için diktiği elbiseye benzetebiliriz. Tabi ki standart hazırlanmış elbiseden ziyade öğrenci için öğrencinin eksiklikleri ve özellikleri dikkate alınarak özel hazırlanmış ders çok daha faydalı olacaktır. Tabii burada bu özel dersi verecek terzinin mahareti de burada ortaya çıkmaktadır. 

ÖZEL DERS NİÇİN GEREKLİDİR? 

Günümüz eğitim sisteminde dersler ve müfredatlar oldukça yoğun durumdadır. Değişen sınav sistemleri gereği öğrenciler gördükleri her ders içeriğinin müfredatından sorumlu durumdadırlar. Artan ders yükü ve müfredatlar öğrencileri çok zorlamaktadır. Ayrıca sınıf mevcutlarının kalabalık olması öğrencilerin bazen derslerde yeterli performansı göstermelerini zorlaştırmaktadır. Öğrencilerin hedeflediği noktaya ulaşmaları için bazen ders dışında ilgili derslerden bire bir ders takviyesi yani özel ders almak istemeleri kaçınılmaz bir durumdur. 

ÖZEL DERS SÜRESİ VE SIKLIĞI NE OLMALIDIR?

Özel dersin sıklığı öğretmen ve öğrenci tarafından birlikte planlanmalıdır. Bu aşamada öğrencinin en rahat olduğu, dinlenmiş ve zinde olacağı saat göz önünde tutulmalıdır. Ayrıca öğrencinin eksik olduğu konular ve ihtiyaç hissettiği konular dikkate alınmalı bu konular doğrultusunda planlama yapılmalıdır. Bir ders için özel ders saatleri öğrencinin algısına göre planlanmalı bu da genel olarak günlük üç saat olarak düşünülebilir. Daha fazla özel dersin öğrencide zihin yorgunluğu oluşturacağı dikkate alınmalıdır.

ÖZEL DERSİN ÖZELLİKLERİ:

 • Öğrenciye özel çalışma metodu
 • Bire bir olması
 • Verimli ders saati geçirme
 • Kuvvetli bir öğretmen-öğrenci ilişkisi
 • Öğretmenin öğrenciye karşı empati kurabilmesi
 • Daha fazla ilgi ve konsantrasyon
 • Dikkat eksikliğinin daha az olması 

Özel dersin, öğrenciye sağladığı faydalar:

 • Sistemli ders çalışma
 • Eksiklerin hızlı tespiti ve o yönde çalışma
 • Rahatlıkla soru sorabilme
 • Kendine güven
 • Derse olan ilginin artması
 • Algının ve dikkatin artması
 • Derse olan ön yargının azalması
 • Yüksek başarı oranı


Kursbudur.com aracılığı ile özel ders verenlerden teklif almak için tıklayınız.