Özel Dersin Faydaları


Özel ders; öğrencinin bir derste veya konuda sınıf ortamında gerekli başarıyı veya performansı gösterememesi durumunda yapılan bire bir takviyedir. Sınıf ortamında anlatılan dersler genele hitap ettiği için bazı öğrencilere gereğinden basit, bazılarına ise ağır gelebilmektedir. Bazı öğrencilerde ise belki basit bir ön bilgi, konunun kolaylıkla öğrenilmesini sağlamaktadır.

Özel dersi; zayıf öğrencinin alması gerekliliği yanlıştır. İyi veya çok iyi öğrenciler de özel ders takviyesi yapmalıdır. Çünkü 1 saatlik özel ders; 5-6 saatlik sınıf dersine bedeldir. Öğretmen, öğrenci ile beraber olduğunda onunla empati kurup, hangi tür çalışma metodu uygulanacağını net görür. Bunun yanı sıra gereksiz ve öğrencinin bildiği konuları hızlı geçip sorun tespit ettiği noktalara yoğunlaşabilir.

Sınıf dersini tek tip, birkaç bedeni olan üniformaya benzetirsek; özel dersi özel terzinin tasarlayarak bizim için diktiği elbiseye benzetebiliriz. Tabii terzinin mahareti de burada ortaya çıkmaktadır.

Özel dersin özellikleri:

 • Bire bir olması
 • Verimli ders saati
 • Kuvvetli bir öğretmen-öğrenci ilişkisi
 • Öğrenciye özel çalışma metodu
 • Öğretmenin öğrenciye karşı empati kurabilmesi
 • Daha fazla ilgi ve konsantrasyon
 • Dikkat eksikliği olmaması

Özel dersin, öğrenciye sağladığı faydalar:

 • Sistemli ders çalışma
 • Sorumluluk duygusu
 • Rahatlıkla soru sorabilme
 • Kendine güven
 • Derse olan ilginin artması
 • Algının ve dikkatin artması
 • Derse olan ön yargının azalması
 • Yüksek başarı oranı

Özel dersin yararları

 • Özel ders konusunda bilgi ve yeteneği olan öğretmenler dersten soğuyan öğrencinin ilgisini derse çekebilir.
 • Öğrencinin uzun süre düşünse bile fark edemeyeceği çözümler hakkında fikir verir.
 • Öğretmen öğrencinin konular hakkındaki hatalı düşüncelerini doğrularıyla karşılaştırarak ortaya koyar.
 • Öğrencinin yaptığı çalışmaların dikkatle izlenmesi öğrencinin ödevlerine ilgisini artırır.
 • Öğrencinin zaman zaman ilgisi artar, zaman zaman azalır. Öğretmen, öğrencinin zor anlarında süreçten kopmasını engeller. Kopuklukları giderebilir.
 • Öğrencinin sorması gereken bazı sorular vardır. Fakat çoğu öğrenci ne sorması gerektiğini, nasıl soracağını bilmez. Öğretmen sorması gereken soruları öğrenciye fark ettirir ve sorması için ortam hazırlar.
 • Öğretmen farklı çözüm yöntemlerini kıyaslayabilir. Yöntemlerin avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi verir.
 • Öğrencinin sahip olduğu bilgisinden yola çıkarak konunun diğer bölümlerine bağlantı kurar.
 • Konular arasında ilişki kurmak tüm konuların hatırlanma ihtimalini önemli ölçüde artırır.
 • Genelde öğrenciler sınav gününden bir iki gün önce hazırlık yapmaya başlar. Düzenli aralıklarla yapılan dersler öğrenmeye katkı sağlayacaktır. Çalışmalara uzun süre ara vermek bilgilerde kayıplara yol açar.
 • Öğretmen öğrencinin uzun süre dersten kopmadan öğrencinin ilgisini konu üzerine çekebilir.

Yazar: Ertan ÖZEĞDEMİR