Robotik ve Kodlama Eğitimi

"Robotik ve Kodlama", sihirli kelimesini özel okulların reklam panolarında, broşürlerinde sıklıkla görmekteyiz. Zamanımızın moda eğitimi ya da kursu artık "Robotik ve Kodlama" olmuş durumda.

Peki, nedir Robotik ve Kodlama? ve eğitimi nasıl verilmelidir?

Bilimin dili Matematik olduğu gibi Teknolojinin dili de hiç şüphesiz kodlamadır. Günümüzde kodlamanın popüler uygulama alanı ise Robotik olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlköğretim veya ortaöğretim çağındaki çocukları "Robotik ve Kodlama" eğitimleri ile hedeflenen STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) becerileri kazandırılabilir.

Robotik kodlama STEAM eğitimi ile çocuklar; hem uygulayarak, deneyerek ve keşfederek kalıcı öğrenme becerileri kazanmış hem de çevre ile etkileşimlerini üst düzeye çıkarmış olurlar.

Robotik ve kodlama eğitimi ile öğrencinin belirli bir amaç için LEGO tarzı puzzle parçalarını bir araya getirebilmesi ve onu amaca uygun programlaması hedeflenmektedir.

Robotik ve kodlama eğitimi verilirken yaş grubu ve çocukların ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin 5-7 yaş grubunda kodlamadan daha çok belli bir amaç dâhilinde robot parçalarını birleştirme becerisi kazandırılmalıdır. 8-11 yaş grubunda blok kodlama ile, daha ileri yaşlarda text kodlama ile robotik hareket uygulamaları yapılabilir.

Robotik uygulamalarda yine maliyet ve öğrenci yaş grubu dikkate alınarak uygun robot seçimi yapılmasında fayda vardır.

Robotik kodlama uygulamalarında hangi dil veya diller tercih edilmelidir?

Bazı robotik uygulama kitleri (Robotis Dream, LEGO Mindstrom gibi) kendi hazır yazılımları ile kodlanabilirken bazıları aşağıdaki programlama dilleri ile kodlanmaktadır;

- Google's Blockly (Blok kodlama). Web adresi: https://blockly-games.appspot.com/

- Scratch (Blok kodlama). Web adresi: https://scratch.mit.edu/

- Arduino (Text kodlama). Web adresi: https://www.arduino.cc/

Tabii ki eğitmenlerin; hazır/kapalı kendi yazılımlarını kullanan robot kitleri yerine Scratch, Blockly, Arduino, Python, Java, C/C++ gibi açık kaynaklı programlama dilleri ile kodlanabilen robot kitlerini seçmeleri “Robotik ve Kodlama” eğitimi için daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Yazar: Dr. Bülent Çobanoğlu