Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın amaçları:

Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
İletişim becerileri geliştirme
Moral değerleri geliştirme • Kendini tanıma
Problem çözme becerilerini geliştirme
Dil becerilerini geliştirme
Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
Hayal gücünü geliştirme
Dinleme becerilerini geliştirme
Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.
Yaratıcı Draman’ın Kullanıldığı Alanlar Okul Öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

YARATICI DRAMANIN SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?
Hayal gücünü geliştirerek yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar. Kendini tanımasını sağlayarak iç tepki ve dürtülerden yararlanmayı öğretir. Kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerisini geliştirir. Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırarak yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar. İş birliği yapabilme özelliğini geliştirerek, sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır. Kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasını ve hissetmesini sağlar ve empati duygusunu geliştirir. Başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder. Kendini ifade etmeyi, eleştirmeyi ve fark etmeyi sağlar. Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar. Bedenin sınırlarını fark etmeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar. Duygularını fark etmesini, hissettiklerini ifade edebilmesini sağlayarak, oyunlar ve doğaçlamalarla duygularını bir şekilde boşaltabilir.

Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur. Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır.

– Drama çocukta iyi bir edebiyat deneyimi oluşturur. Ayrıca çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur.

YARATICI DRAMA SERTİFİKASI NEDİR NE İŞE YARAR ?
Yaratıcı Drama eğitmen eğitimi sertifikası ile MEB ‘ de egzersiz açabilirsiniz. Özel kurumlarda , kreşlerde , kolejlerde ve buna benzer yerlerde Yaratıcı Drama Eğitmeni olarak çalışabilirsiniz.

*5.6.7. ve 8. sınıflarda Yaratıcı Drama Seçmeli Dersine Öğretmen Olarak Katılabilirsiniz.

*MEB’de Tüm Eğitim Kadelerinde Hayat Boyu Öğrenme Üzerinden Okullar Hayat Bulsun Projesi Kapsamında egzersiz açabilirsiniz.