En İyi 10 Osmaniye Matematik Kursu

Kısa Bilgi:
OSMANİYE ilinde toplam 20 kursbudur üyesi bulunmaktadır. OSMANİYE ilinde, Matematik Kursu veren 10 üyemiz bulunmaktadır. 3 farklı ilçede 25 farklı kurs verilmektedir. En fazla MERKEZ, DÜZİÇİ, KADİRLİ ilçelerinde kurs ve özel ders veren bulunmaktadır.

En İyi Osmaniye Matematik Kursu

(Siz de burada listelenmek istiyorsanız bize katılın.)
Kurs Veren Profili Oluştur

Matematik

Biçimlerin, sayıların ve niceliklerin yapılarını, özelliklerini, aralarındaki bağıntıları tümden gelimli akıl yürütme yoluyla inceleyen ve aritmetik, geometri, cebir gibi dallara ayrılan bilim dalıdır. Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır. Eski Yunancada matesis kelimesi matematik kelimesinin köküdür ve ben bilirim anlamına gelmektedir. Daha sonradan sırasıyla bilim, bilgi ve öğrenme gibi anlamlara gelen máthema sözcüğünden türemiştir. Mathematikós öğrenmekten hoşlanan anlamına gelir.
Osmanlı Türkçesinde ise Riyaziye denilmiştir. Matematik sözcüğü Türkçeye Fransızca mathématique sözcüğünden gelmiştir. Matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. Matematik de diğer bilim dalları gibi geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu birkaç cümleyle tanımlamak mümkün değil.

Sen de Matematik Kursu veriyorsan?