Ücretsiz Teklif Al

SELMAN KIZILKAYA

Kurs Yeri : ETİMESGUT, ANKARA


Detaylar

Verdiği Kurslar

SPSS kursu

Değerlendirme 0 Yorum
Hakkımızda:

ANKARADA DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİSİ OLARAK, ÖĞRENCİ, AKADEMİSYEN VE ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİNE YÖNELİK OLARAK YÜKSEK LİSANS/ DOKTORA TEZLERİ/MAKALE ÇALIŞMASI VE RAPORLAMA ÇALIŞMALARI YAPMAKTAYIM.
Eğitim sonunda, Yüksek lisans, uzmanlık ve doktora tezlerinizi, bitirme projelerinizi ve akademik makalelerinizi yayımlayacak düzeye erişebilieceğinizden emin olabilirsiniz.

Eğitimler kesinlikle ihtiyacınızı giderecek şekilde sizi sıkmadan "HAP" bilgi niteliğinde olacaktır. Bu amaçla sizlere vermeyi düşündüğüm konular şunları içerecektir:

SPSS Paket Programın Genel Tanımı
Dosyalardan veri transferi
SPSS Paket Programında bulunan Menüler
Veri Analizlerine Giriş
Parametrik Testler
Parametrik Olmayan Testler
Güvenilirlik Analizi
Faktör Analizi
Uygun Analiz Türünün Belirlenmesi
Bağımsız Örneklem t-Testi, ANOVA gibi Karşılaştırma Esaslı Analizler
Korelasyon ve Regresyon (İlişki) Analizleri
Varyans Analizi
Normallik Testi
Referanslar

1. makale: GENEL SAĞLIK DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN CHAID ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ, ODTÜ ÖRNEĞİ
2. makale: STUDENTS' OPINIONS REGARDING STRATEGIC MANAGEMENT COURSE’S INSTRUCTED IN THE GRADUATE PROGRAMS LEVEL OF GAINING QUALIFIED EMPLOYEE TO BUSINESS: A STUDY AT GAZI UNIVERSITY
3. makale: Aile Yapısının Girişimcilik Üzerine Etkisi: Eczacılar Örneğ (Effect of Family Structure on Entrepreneurship: Pharmacists Sample)
4. makale: CHAOS-COMPLEXITY THEORY AT MANAGEMENT
Sunduğu Hizmetler


Kurs Detayı

Eğitim sonunda, Yüksek lisans, uzmanlık ve doktora tezlerinizi, bitirme projelerinizi ve akademik makalelerinizi yayımlayacak düzeye erişebilieceğinizden emin olabilirsiniz.

Eğitimler kesinlikle ihtiyacınızı giderecek şekilde sizi sıkmadan "HAP" bilgi niteliğinde olacaktır. Bu amaçla sizlere vermeyi düşündüğüm konular şunları içerecektir:

SPSS Paket Programın Genel Tanımı
Dosyalardan veri transferi
SPSS Paket Programında bulunan Menüler
Veri Analizlerine Giriş
Parametrik Testler
Parametrik Olmayan Testler
Güvenilirlik Analizi
Faktör Analizi
Uygun Analiz Türünün Belirlenmesi
Bağımsız Örneklem t-Testi, ANOVA gibi Karşılaştırma Esaslı Analizler
Korelasyon ve Regresyon (İlişki) Analizleri
Varyans Analizi
Normallik Testi
Referanslar

1. makale: GENEL SAĞLIK DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN CHAID ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ, ODTÜ ÖRNEĞİ
2. makale: STUDENTS' OPINIONS REGARDING STRATEGIC MANAGEMENT COURSE’S INSTRUCTED IN THE GRADUATE PROGRAMS LEVEL OF GAINING QUALIFIED EMPLOYEE TO BUSINESS: A STUDY AT GAZI UNIVERSITY
3. makale: Aile Yapısının Girişimcilik Üzerine Etkisi: Eczacılar Örneğ (Effect of Family Structure on Entrepreneurship: Pharmacists Sample)
4. makale: CHAOS-COMPLEXITY THEORY AT MANAGEMENT