Ankara Keçiören Setkem

Bu kursu paylaş
2 Yorum

Setkem

keçİören, ANKARA
KURUMSAL ÜYE
Kurs/Özel Ders Veren Tanıtım Videosu
Verdiği Kurslar: Cad Cam Kursu , Inventor Kursu , Teknik Resim Kursu , Autocad Kursu , SolidWorks Kursu , Makine Proje Kursu

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında Özet Bilgi:
Setkem , ANKARA KEÇİÖREN ve civarında hizmet vermekte olup 11.12.2018 tarihinden itibaren kursbudur.com ailesinin bir üyesidir. ANKARA ilinde hizmet veren 2971 kurs/özel ders verenden 41 . sıradadır. Başta Cad Cam olmak üzere 6 farklı kurs/özel ders vermektedir. Setkem , 87 gelen talepten 36 tanesine teklif vermiştir.

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında
Bu hesap ve ilgili video silinmiştir.
Detaylar için bize ulaşabilirsiniz.
info@kursbudur.com

Fotoğraflar
Setkem Setkem Setkem Setkem Setkem Setkem Setkem Setkem Setkem Setkem


Verilen Kursların Ayrıntıları
Müfratımda aşağıdaki konular bulunmakta olup, isteğe bağlı olarak konu ekleyip çıkartabilirsiniz.

BÖLÜM 1
GİRİŞ
? Taslak modelleme
? Katı Modelleme
? Sheet Metal Tasarımı
? Teknik Resim Görünüşlerinin Oluşturulması
? Montaj Modelleme
? Animasyon

BÖLÜM 2
TASLAK MODELLEME
? Inventor ile Taslak modelleme
? Line
? Circle
? Arc
? Rectangle
? Filet
? Point hole center
? Polygon
? Mirror
? Rectangular pattern
? Circular pattern
? Ofset
? General dimension
? Auto dimension
? Extend
? Trim
? Move
? Rotate
? Sketch constraints
? Perpendicular
? Paralel
? Tanget
? Coincident
? Concentric
? Colinear
? Horizotal
? Vertical
? Egual
? Fix
? Symmetric
? Show constraints
? Projects geometry
? Parameters
? Insert autocad file
? Text
? Insert image
? Edit coordinate system
? Örnekler

BÖLÜM 3
KATI MODELLEME
? Sketch
? Zoom all
? Zoom window
? Zoom
? Pan
? Zoom selectted
? Rotate
? Look at
? Shaded display
? Ortographic camera
? Ground shadow
? Extrude
? Revolve
? Hole
? Simple hole
? Tapped hole
? Clearance hole
? Shell
? Rib
? Loft
? Sweep
? Coil
? Thread
? Filet
? Chamfer
? Face draft
? Split
? Delete face
? Boundry patch
? Stitch surface
? Replace face
? Thicken\ offset
? Embossc
? Decal
? Rectangular pattern
? Circular pattern
? Mirror feature
? Work plane
? Work axis
? Work point
? Örnek katı model uygulaması
? Örnek katı model parçalar

BÖLÜM 4
SHEET METAL MODELLEME
? Sheet metal dosyası açılması
? Sheet metal styles
? Ana unsurunun oluştrulması
? Flange tool
? Sketch oluştrulması
? Cut
? Ofset
? Face unsurunun oluştrulması
? Ofset plane
? Flip
? Bend
? Corner chamfer
? Corner round
? Flat pattern

BÖLÜM 5
TEKNİK RESİM GÖRÜNÜŞLERİN
OLUŞTURULAMASI
? Drawings
? Çizimlerin oluştrulması
? Çoklu görünüşlerin oluştrulması
? Kesit görünüşlerin oluştrulması
? Yardımcı görünüşlerin oluştrulması
? Detay görünüşlerin oluştrulması
? Çizimlerin düzenlenmesi görünüşlerin
çizilmesi
? Görünüşlerin hizalanması
? Tarama çizgilerinin düzenlenmesi
? Annotating drawings

BÖLÜM 6
MONYAJ MODELLEME
? Place component
? Place constraint
? Mate
? Opposed
? Aligned
? Motion
? Quarter section view

BÖLÜM 7
ANİMASYON
? Standart.ipn
? Create view
? Tweak component
? Animate
? Precise view rotation
Aşağıda sıralamış olduğum konuları anlatarak hem lisans derslerinizde teknik resim sınavlarınızdan üstün başarı sağlamanızı hemde iş hayatınızda teknik resim okuma detaylarını pekiştirmiş oluyorum. Sunduğum eğitimi firmalara verdiğim teknik resim eğitimi için daha önceden hazırlamış olduğum sunum dosyalarından sağlamaktayım. Eğitim 8 saat sürmektedir.

1- Kağıt Ölçüleri

2- Antetler

3- Ölçekler

4-Çizgi Tipleri ve Örneklendirmeleri

5-İzdüşüm

6-İzdüşüm Düzlemleri

7-Görünüş Çıkartma

8-Birinci Bölge İzdüşüm Metodu ve Sembolü

9-Üçüncü Bölge İzdüşüm Metodu ve Sembolü

10-Tek Görünüş ile İfade Edilebilen Parçalar

11-İki Görünüş ile İfade Edilebilen Parçalar

12-Üç Görünüş ile İfade Edilebilen Parçalar

13-Dört Görünüş ile İfade Edilebilen Parçalar

14-Altı Görünüş ile İfade Edilebilen Parçalar

15-Kopartılmış Görüntüler

16-Kesit Görünüşler

17-Detay Görünüşler

18-Perspektif / İzometrik / Trimetrik / ve Dimetrik Kavramları

19-Ölçülendirme Prensipleri

20-Yüzey Durumları

21-Ölçü Toleransları

22-Geometrik Toleranslar

23-Vidalar, Civatalar ve Somunlar

24-Kaynak Detaylandırmaları

25-Montaj Resmi Hazırlama

26-Tablo Oluşturma
(FEATURES) KATI MODELLEME

Solidworks Programında Katı Modelleme
Modelleme Sürecine Bir Bakış
Modellerin Oluşturulması
Yükseklik Verme (Exruded Boss/Base)
Yükseklik Vererek Çıkarma (Extruded Cut)
Döndürerek Katı Model Oluşturma (Revolved Boss/Base)
Döndürerek Katı Modelden Çıkarma (Revolved Cut)
Süpürerek Katı Model Oluşturma (Swept Boss/Base)
Süpürerek Katı Modelden Çıkarma (Swept Cut)
Kesitler Arasını Doldurarak Katı Model Oluşturma (Lofted Boss/Base)
Tangent To Face Ve Curvarture To Face
Centerline Parameters, Thin Feature, Close Loft
Kesitler Arasını Doldurarak Katı Modelden Çıkarma (Lofted Cut)
Yüzeye Kalınlık Vererek Katı Model Oluşturma (Thicken)
Yüzeye Kalınlık Vererek Kesme (Thickened Cut)
Katı Modelin Yüzeyle Kesilmesi (Cut With Surface)

Modellerin Düzenlenmesi
Yuvarlatma (Fillet)
Manuel Yuvarlatma (Manual Fillet)
Yuvarlatma Tipi (Fillet Type )
Yuvarlatma Uzmanı (FilletXpert)
Pah Kırma (Chamfer)
Kabuk Oluşturma (Sheel)
Katı Model Yüzeylerine Açı Verilmesi (Draft)
Unsurun Ve Modelin Simetriğini Oluşturma (Mirror)
Destek Oluşturma (Rib)
Modelin Ölçeklendirilmesi (Scale)
Yüzey Taşıma / Döndürme / Ofsetleme (Move Face)
Yüzey Veya Katı Model Silme (Delete / Solid Surface)
Katı Modelin Kesilmesi (Split)
Standart Katı Model Operasyonları (Combine)
Katı Modellerin Birleştirilmesi (Join)
Basit Delik Delme (Simple Hole)
Sihirbaz İle Delik Delme (Hole Wizard)
Katı Veya Yüzey Modelin Taşınması Ve Döndürülmesi (Move /Copy Bodies)
Dışarıdan Solidworks Modeli Çağırma (İnsert Part)
Dışarıdan Model Çağırma (İmport Geometry)

Doğrusal Çoğaltma (Linear Pattern)
Dairesel Çoğaltma (Circular Pattern)
Eğrisel Yörünge Boyunca Çoğaltma (Curve Driven Pattern)
Skeç Noktalarını Kullanarak Çoğaltma (Sketch Driven Pattern)
Tablo Değerini Kullanarak Çoğaltma (Table Driven Pattern)
Seçilen Alanı Dolduracak Şekilde Çoğaltma (Fiil Pattern)

Yansıtma (Wrap)
Şişirme Yada Çökerme (Dome)
Serbest Sitil Yüzey Modelleme (Freefrom)
Katı Model Yüzeyinin Skeç Elemanlarına Uydurarak Şekilsel Deformasyon(Shape)
Esnek Şekilsel Deformasyon (Shape)
Modele Baskı Yapılması (İndent)
Deformasyon (Deform)

Düzlem Atama (Plane)
Eksen Atama (Axis)
Koordinat Sistemi Atama (Coordinate System)
Nokta Oluşturma (Point)

(ASSEMBLY) MONTAJ MODELLEME

Solidworks ile Montaj Modelleme
Montaj Sayfasına Parçaların Eklenmesi (İnsert Component)
Montaj İlişkilerinin Atanması (Mate)
İleri Düzey Birleştirmeler
Montaj Parçalarının Taşınması (Move Component)
Taşıma Esnasında Birleşmelerin Atanması
Taşıma Esnasında Çarpışmaların Yakalanması
Taşıma Esnasında Fiziksel Dinamiklerin Aktifleştirilmesi
Taşıma Esnasında Mesafe Ölçümü
Montaj Parçalarının Döndürülmesi (Rotate Component)
Parçanın Sabitlenmesi veya Serbest Bırakılması
Dışsal Referanslar (No External References)
Montaj Sayfasına Boş Parça Eklenmesi (New Part)
Montaj Sayfasına Alt Montaj Eklenmesi (New Assembly)
Alt Montaj Grubunun Aktifleşmesi
Montaj Bileşenlerinin Düzenlenmesi (Edit Component)
Düzenleme Esnasında Diğer Parçaların Durumu (Assembly Transperency)
Geniş Montaj Modu (Large Assembly Mode)
Montaj Bileşeninin Saklanması Ve Gösterilmesi (Hide Show Component)
Montaj Bileşeninin Şeffaflaştırılması (Change Transperency)
Model Durumunun Değiştirilmesi (Change Suppression State)
İç İçe Geçmelerin Bulunması (İnterference Detection)
Montajdaki Bir Parçanın Başka Bir Parça İle Değiştirilmesi (Replace Components)
Montajdan Patlatılmış Görünüş Oluşturması (Exploded View)
Patlatma Yollarının Çizdirilmesi (Exploded Line)
Birleştirme Elemanlarının Otomatik Atanması (Smart Fastener)

(SIMULATION) ANİMASYON VE SİMULASYON OLUŞTURMA

Solidworks Yazılımında Animasyon Ve Simulasyon
Parçaya Doğrusal Hareketin Verilmesi (Linear Motor)
Parçaya Dönme Hareketinin Verilmesi (Rotary Motor)
Parçalar Arasına Yay Uygulanması (Linear Spring)
Parçaya Yer Çekimi Kuvveti Uygulanması (Gravity)

Animasyonların Oluşturulaması Ve Kaydedilmesi
Animasyon Eklenmesi Ve Adının Değiştirilmesi
Animasyon Araçları
Animasyonların Oluşturulması (Animation Wizard)
Dönme Animasyonu (Rotate Model)
Demontaj Animasyonu (Explode)
Montaj Animasyonu (Collapse)
Simulasyonun Animasyona Dönüştürülmesi (Pysical Simulation)
Serbest Animasyon Oluşturulması
Esnek Simulasyon
Animasyonların Videoya Dönüştürülmesi (Save)

(DRAWING) TEKNIK RESIM OLUŞTURULMASI

Teknik Resim Çalışma Sayfası
Teknik Resim Dökümanının Açılması
Teknik Resim Kağıtları Ve Kağıt Özellikleri
Kullanıcı Anteti Oluşturma Ve Kaydetme
Teknik Resim Özellikleri
Görünüşlerin Oluşturulmasi
Modelden Görünüş Alınması (Model View)
Yan Görünüşlerin Oluşturulması (Projected View)
Görünüşlerin Taşınması Ve Hizalanması
Yardımcı Görünüş Oluşturma (Auxilary View)
Kesit Görünüş Oluşturma (Section View)
Kesit Çizgisinin Değiştirilmesi
Kaplanmış Kesit Görünüşler
Montajdan Kesit Alınması
Tarama Çizgilerinin Özellikleri
Döndürülmüş Kesit Görünüş Oluşturma (Alligned Section View)
Detay Görünüş Oluşturma (Detail View)
Göreceli Görünüş Oluşturma (Relative View)
Standart Üç Görünüşün Oluşturulması (Relative View)
Kısmi Kesit Alma (Broken – Out View)
Görünüşün Kırpılması (Break)
Görünüşün Koparılması (Break)
Alternatif Pozisyon Oluşturma (Empty View)
Ön Tanımlanmış Görünüşler (Predefined View)
Sac Ürünlerden Açılım Görünüş Alma

3D Modellerden Görünüş Alınması
Görünüşlerin Ölçülendirilmesi
Kullanıcı Ölçülendirmesi (Smart Dimension)
Unsura Göre Ölçülendirme (Model İtems)
Otomatik Ölçülendirme (Autodimension)
Not Ekleme (Note)
Notların Dilbilgisi Taraması (Speel Checker)
Balon Ekleme (Balloon)
Otomatik Balon Ekleme (Autoballoon)
Yüzey İşleme İşareti (Surface Finish)
Kaynak Sembolü (Weld Symbol)
Geometrik Toleranslar (Geometric Tolerance)
Geometrik Tolerans İçin Referans Tanımlama (Datum Feature)
Geometrik Tolerans İçin Hedef Tanımlama (Datum Feature)
Delik Ölçülerinin Verilmesi (Hole Callout)
Revision Symbol (Revision Symbol)
Alan Doldurma Ve Tarama (Area Hatch / Fiil)
Deliklerin Merkezine Eksen Yerleştirilmesi (Center Mark)
Eksen Yerleştirilmesi (Centerline)
Kaynak Gösterimi (Centerpillar)
Dolu Kaynak Gösterimi (End Treatment)
Vida Gösterimi (Cosmetic Tthread)

Yorumlar
Özgün Özcan
Önceden dershanede bu kursu almıştım, üzerinden uzun zaman geçti iş bulmak için tekrar özel olarak almaya karar verdim. Serhat hocamdan aldığım kurs ile dershaneden aldığım kursu kesinlikle kıyaslayamam.Dershanede hiçbir şey öğrenmediğimi anladım. Direkt olarak çalışma hayatında profesyonel olarak kullanımının nasıl olduğunu gösteriyor. Verdikleri ödevler mesleki gelişimi direkt olarak etkiliyor. Konulara bakış açısı, anlatım tarzı, konuların takibinin güzelliği ile gerçekten mükemmel bir hoca.
25.12.2018
Hamza akar
Anlatım tarzı ve konuları meslekle bağdaştırması çok iyi. Aldığı parayı kesinlikle sonuna kadar hakediyor. Çok ilgili, verdiği ödevlerle ama insanın canını okuyo. Mecbur öğreniyorsun. Kendisine çok teşekkür ederim
03.02.2019