Bursa Nilüfer Esra Yaşar

Bu kursu paylaş
0 Yorum

esra yaşar

nİlüfer, BURSA
BİREYSEL ÜYE
Verdiği Kurslar: Akışkanlar Mekaniği Kursu , LGS TEOG Matematik Kursu , Lise Matematik Özel Ders , Ortaokul Matematik Özel Ders , İlkokul Matematik Özel Ders , TYT Matematik Kursu , KPSS Matematik Kursu , AYT Matematik Kursu , Matematik Kursu

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında Özet Bilgi:
esra yaşar, BURSA NİLÜFER ve civarında hizmet vermekte olup 12.02.2019 tarihinden itibaren kursbudur.com ailesinin bir üyesidir. BURSA ilinde hizmet veren 893 kurs/özel ders verenden 427 . sıradadır. Başta Matematik olmak üzere 9 farklı kurs/özel ders vermektedir. esra yaşar, 128 gelen talepten 12 tanesine teklif vermiştir.

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında
Kimya mühendisliği 4.sınıf öğrencisiyim.Matematik ve kimya üzerine özel dersler verdim.İlkokul,ortaokul,lise seviyesi matematik ,kimya derslerinde yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeye hazırım.A1 ve A2 seviyesi ingilizce öğretebilirim.Özellikle kimyayı sevmeyen arkadaşları uygulamalı eğitimle daha da çok sevmesini sağlayabilirim.


Akışkanlar Mekaniği Nedir?

Mekanik kuvvet ve hareket bilimidir. Akışkanlar mekaniğinde akışkanların hareketini ve etki eden kuvvetleri konu alan bilim dalıdır.

Günlük yaşantımızda önemli yeri olan, nefes altığımız hava ,içtiğimiz su, süt , ulaşım araçlarında kullanılan benzin, mazot, yakıt olarak kullandığımız doğal gaz, kalorifer sıvı yakıtı, damarlarımızda dolaşan kan, hepsi akışkanlara birer örnektir. Bu kadar yakın ve doğal olarak bildiğimiz akışkanın bilimsel tanımını yapmak ve katı maddelerden farkını belirlemek, kayma gerilimi kavramını kullanarak mümkündür.

Akışkanlar mekaniği ikiye ayrılır. Akışkanlar statiği, akışkanın denge hâlini inceler. Akışkanlar dinamiği , akışkanın hareketini inceler. Eğer bir akışkanın yoğunluğu sıcaklık ve basınçla çok az değişiyorsa bu tip akışkana sıkıştırılamayan akışkan; akışkanın yoğunluğu sıcaklık ve basınçla önemli bir miktarda değişiyorsa bu tip akışkana da sıkıştırılabilen akışkan adı verilir.

Yüz kilogram ağırlığında silindirik bir cisim düşünelim. Bu cismi çelik bir çubuk kullanarak tavana asarsak, çubuğa bir gerilme kuvveti uygulayacaktır.

Gerilim = kuvvet / kuvvetin etki ettiği alan olarak tanımlanırsa, çubuğa bir gerilme gerilimi etki etmektedir denilebilir. Yüz kilogramlık bu cisim gene bir çelik çubuğun üzerinde yere konursa, çubuğa bu defa etki eden gerilim, sıkıştırma gerilimidir. Mekanikte çok karşılaşılan bu gerilme gerilimi ve sıkıştırma geriliminden başka bir de kayma gerilimi vardır. Yüz kilogramlık cismi, kendi çapından biraz daha büyük çaplı ve iç yüzeyi zamk gibi akışı zor bir sıvı madde ile kaplanmış düşey konumlu bir boru içinden aşağıya doğru, yer çekimi kuvveti etkisi altında kaydırdığımızda, cisim ile boru arasındaki sıvıya etki eden kuvvete kayma kuvveti ve silindirik cismin yan alanına göre ifade edilmiş birim alandaki kuvvete de kayma gerilimi denir.

Katılar çok büyük kayma kuvvetlerine sürekli olarak karşı koyabilen maddelerdir. Akışkanlar ise çok küçük olsa bile bir kayma kuvvetine sürekli olarak direnç gösteremeyen maddelerdir. Bir kayma kuvvetinin etkisinde kaldıklarında, akışkanlar hareket etmeye başlar ve kayma kuvveti etki ettiği sürece akışkanların hareketi de devam eder.

Akışkanların Genel Özellikleri
Akışkan, sıvı ve gaz halindeki maddeleri ifade etmektedir. Molekül seviyesinde doğal olarak sıvılar ve gazlar birbirinden çok farklıdır. Sıvılarda moleküller birbirine daha yakındır ve aralarında önemli büyüklükte çekim kuvveti vardır. Gaz moleküllerinin arasındaki çekim kuvveti çok zayıftır ve moleküler arası uzaklık sıvılardan çok daha fazladır. Sıcaklık ve basınç artıkça, sıvılar ile gazlar arasındaki farklar da azalır. Normal şartlarda gazlar ve sıvılar arasındaki en önemli farklılık, genleşmeye tabii tutulduklarında gösterdikleri davranış ile belirginleşir.

Örneğin ,bir pistonlu silindir içinde bulunan bir gaz düşünülürse, piston dışarıya doğru hareket ettirilip silindirin hacmi artırılırsa, gaz artan hacmin tümünü dolduracaktır. Sıvı ile doldurulmuş bir silindirin pistonu dışa doğru çekildiğinde ise, sıvının hacminde gözle görülecek bir değişiklik olmaz. Sadece artan hacim, yani sıvı ile pistonun yeni konumu arasındaki hacim sıvının buharlaşan molekülleri doldurur. Yani sıvıların hacmi sabittir.

Bir maddenin molekülleri her zaman hareket halindedir. Bu maddenin ısıtılması onun moleküllerinin hareketinin hızlandırılması demektir. Isıtma bu maddenin moleküllerini birbirinden uzaklaştırmaya yöneliktir. Bir maddenin soğuması o maddeden ısı alınması demektir. Soğutma moleküllerin hareketini yavaşlatır. Maddeler soğuyunca büzülürler. Bunun sebebi ısı kaybının moleküller arası uzaklığı azaltmasıdır.

Bir akışkan dokunduğu her şeye bir basınç uygular. Resimdeki beherdeki sıvı hem beherin yüzeyine hem yan duvarına basınç uygular. Üsteki hava ise hem behere hem de sıvıya basınç uygular.

Gaz molekülleri devamlı olarak hareket hâlindedirler. Bu hareket sırasında devamlı olarak birbiriyle çarpışırlar. Eğer bu gaz kapalı bir kaba konulursa moleküller kabın duvarlarına çarparlar. Gaz basıncı, gaz moleküllerinin kap cidarlarına çarpması ile meydana gelir. Bu durum sıkıştırılan gazın basıncının artmasına neden olur. Bir gaz sıkışınca hacmi azalır, basınç artar ve ısı değişir

LGS TEOG Matematik Nedir?

LGS TEOG Matematik Konuları

Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Basit Olayların Olma Olasılığı
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
Üçgenler
Eşlik ve Benzerlik
Dönüşüm Geometrisi
Geometrik Cisimler'den oluşmaktadır.
Verilen Kursların Ayrıntıları
Akışkanlar mekaniği ile ilgili her türlü sorularınızı online olarak çözme fırsatı
Lise öğrencileri sınava yönelik matematik için başvurabilirsiniz.
Lise öğrencileri sınava yönelik matematik için başvurabilirsiniz.
Lise öğrencileri sınava yönelik matematik için başvurabilirsiniz.
Lise öğrencileri sınava yönelik matematik için başvurabilirsiniz.
Lise öğrencileri sınava yönelik matematik için başvurabilirsiniz.
Lise öğrencileri sınava yönelik matematik için başvurabilirsiniz.
Lise öğrencileri sınava yönelik matematik için başvurabilirsiniz.
Lise öğrencileri sınava yönelik matematik için başvurabilirsiniz.