Elazığ Merkez Bireysel

Bu kursu paylaş
0 Yorum

Bireysel

merkez, ELAZIĞ
KURUMSAL ÜYE
Verdiği Kurslar: Matematik Kursu

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında Özet Bilgi:
Bireysel, ELAZIĞ MERKEZ ve civarında hizmet vermekte olup 09.09.2017 tarihinden itibaren kursbudur.com ailesinin bir üyesidir. ELAZIĞ ilinde hizmet veren 42 kurs/özel ders verenden 20 . sıradadır. Başta Matematik olmak üzere 1 farklı kurs/özel ders vermektedir. Bireysel, 3 gelen talepten 1 tanesine teklif vermiştir.

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında
Daha önce teog sınavına hazırlanan, ilkokulda destek ihtiyacı olan bir çok öğrencim oldu. Hepsiyle sağlıklı iletişim kurduk ve güzel bir eğitimle sonuçlandı. Teog öğrencilerimi sınava yönelik çalıştırdım. İlkokul öğrencilerime ise temel amaçlı, temellerini sağlam tutmalarını sağlayacak dersler verdim.


Matematik Nedir?

Biçimlerin, sayıların ve niceliklerin yapılarını, özelliklerini, aralarındaki bağıntıları tümden gelimli akıl yürütme yoluyla inceleyen ve aritmetik, geometri, cebir gibi dallara ayrılan bilim dalıdır. Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır. Eski Yunancada matesis kelimesi matematik kelimesinin köküdür ve ben bilirim anlamına gelmektedir. Daha sonradan sırasıyla bilim, bilgi ve öğrenme gibi anlamlara gelen máthema sözcüğünden türemiştir. Mathematikós öğrenmekten hoşlanan anlamına gelir.
Osmanlı Türkçesinde ise Riyaziye denilmiştir. Matematik sözcüğü Türkçeye Fransızca mathématique sözcüğünden gelmiştir. Matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. Matematik de diğer bilim dalları gibi geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu birkaç cümleyle tanımlamak mümkün değil.

Verilen Kursların Ayrıntıları