İstanbul Bahçelievler Kariyer Eğitim Merkezi

Bu kursu paylaş
0 Yorum

Kariyer Eğitim Merkezi

bahçelİevler, İSTANBUL
KURUMSAL ÜYE
Verdiği Kurslar: Ön Muhasebe Kursu , Bil. Muhasebe Kursu , Genel Muhasebe Kursu , SMMM Staj Kursu , Web Tasarım Kursu , Office Kursu , SEO Kursu , Yazılım Kursu , Temel Bilgisayar Kursu , Excel Kursu

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında Özet Bilgi:
Kariyer Eğitim Merkezi, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ve civarında hizmet vermekte olup 21.07.2017 tarihinden itibaren kursbudur.com ailesinin bir üyesidir. İSTANBUL ilinde hizmet veren 6425 kurs/özel ders verenden 2197 . sıradadır. Başta Bil. Muhasebe olmak üzere 10 farklı kurs/özel ders vermektedir. Kariyer Eğitim Merkezi, 228 gelen talepten 0 tanesine teklif vermiştir.

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında
Kurucu eğitmenlerimiz, kendi alanlarında tam yetkinliğe sahip, uzman eğitimcilik tecrübeleri olan, kendi alanlarında uluslararası sertifikalara sahip kişilerdir.  Eğitim faaliyetlerinde, bireysel ve kurumsal birçok projeye el atmış ve başarılı sonuçlar elde etmişlerdir.
   Eğitim faaliyetlerimizde , amacımız, bireysel ve kurumsal müşterilerimiz için yüksek değer ve kalite teşkil eden eğitimler sunarak değer yaratmaktır. Bu doğrultuda, profesyonel hayatta kendini geliştirmek ve değişimi takip etmek isteyen tüm müşterilerimize yönelik, özel eğitim programları hazırlamaktayız.
   Bireysel müşterilerimize yönelik hazırlamış olduğumuz programların yanı sıra, kurumsal müşterilerimiz için de değişen piyasa koşullarına veya ihtiyaçlarına göre, yüksek kaliye standartlarında, farklı eğitim programları tasarlamakta ve sunmaktayız.
    Eğitmenlerimiz , eğitim faaliyetlerinin yanısıra, kendi mesleki alanlarında aktif olarak çalışan, tam yetkinliğe sahip kişilerdir. Bu yönüyle, bireysel ve kurumsal müşterilerimize benzersiz düzeyde özel çözümler üretmektedirler.
   Müşterilerimiz, aynı zamanda, eğitim hizmetlerini, bizzat kurucu eğitmenlerimiz tarafından aldığından, en kaliteli hizmeti, en uygun maliyetlerle temin etme şansına sahip olmaktadırlar.

Fotoğraflar
Kariyer Eğitim Merkezi Kariyer Eğitim Merkezi


Verilen Kursların Ayrıntıları
Bilgisayarlı Ön Muhasebe Kursu
      Muhasebe mesleğinin gerektirdigi yeterlikleri kazanan adaylar,  Muhasebe ve Finans departmanlarında; her sektördeki kurum/ kuruluslarda genel muhasebe ve ön muhasebe işlemleri yapabilirler. Büyük küçük, tüm şirket ve isletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde muhasebe personeli , muhasebe memuru, muhasebe elemanı pozisyonlarında olarak çalisabilirler.
   Bilgisayarlı ön muhasebe kursu diğer mesleki kurslardan farklı olarak daha fazla istihdam alanına sahiptir. Sektör fark etmeksizin, her kurum  muhasebe konularında bilgili, işletmenin bu konudaki iş ve işlemlerini yürütecek personellere ihtiyaç duyar. Bilgisayarlı muhasebe kursu bu işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışanlar yetiştirmektedir. Kursumuzdan da çoğu zaman firmalar tarafından talep edilen personellerin büyük çoğunluğunu, muhasebe bilen mezunlar oluşturmaktadır. İş arayışı içinde olan veya mevcut işinden memnun olmayan insanlar için, kolaylıkla iş edinebilecekleri bir alandır.
   Muhasebe Kursu, hafta İçi sabah, öğle, akşam ve hafta sonu sabah, öğle, akşam saatlerinde 3 er saatlik seanslar olarak yapılır. Muhasebe Kursunda eğitimler 50 dakika ders, 10 dakika ara verilerek yapılır. Eğitmen projeye bağlı olarak blok ders yapmaktadır.

  Eğtim Müfredatında Yer Alan Konular Nelerdir ?

Muhasebeye Giriş
Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları
Muhasebede kayıt sistemleri

Ticari işletme Ve Tacir
• Ticari İşletme
• Tacir
• Tacir Olmanın Şartları
• Tacirin Hakları
• Tacirin Sınıflandırılması
• Tacirin Sorumlulukları
• Vergi Dairesine Karşı Sorumluluklar
• Sosyal Sigortalar Kurumuna Karşı Sorumluluklar

Muhasebede Kullanılan Belgeler
• Fatura
• Sevk İrsaliyesi
• İrsalıyeli Fatura
• Perakende Satış Belgeleri
• Gider Makbuzu
• Serbest Meslek Makbuzu
• Tahsilat Makbuzu
• Belgelerin Temin Edilmesi
• Belgelerin Saklanması Ve İbrazı

Tek Düzen Hesap Planı
Tek taraflı ve çift taraflı kayıt sistemi arasındaki fark
Kullanılan defterlerin düzenlenmesi
Envanter
Hesaplarda tahsilat ve ödeme kanalları
Personel İşlemleri
Ücret bodrosunun hazırlanması
Muhasebe süreçleri
Açılış kapanış işlemleri
Muhasebede kayıt ve belgeler
Dönem içi kayıtlar mizon, envanter işlemleri, gelir gider tablosu kapanış bilançosu

Gelir Tablosunun ve Bilançonun Hazırlanması
Bilançonun içeriği, tanımı, şekli
Mali işlemlerin bilanço üzerinden izlenmesi

Personel İşlemleri
Ücret bodrosunun hazırlanması
Muhasebe süreçleri
Açılış kapanış işlemleri
Muhasebede kayıt ve belgeler
Dönem içi kayıtlar mizon, envanter işlemleri, gelir gider tablosu kapanış bilançosu

Beyannameler
KDV beyannamesi
Muhtasar beyannamesi
E-beyanname bodro ve vergilendirme

Modül 1: ETA Ticari Muhasebe Paket Programı
Cari, Servis işlemleri, Cari kartı açılması, Cari hesap fişleri doldurulması, Muhasebe, Servis işlemleri, Fiş girişleri, Stok, Servis işlemleri, Stok kartları açılması, Stok fişi doldurulması, Raporların incelenmesi,

Modül 2: LOGO GO Plus Ticari Muhasebe Paket Programı
Sistem İşletmeni Modülü, Firma açılması, Çalışma bilgilerinin oluşturulması, Muhasebe, Fişlerin doldurulması, Stok, Stok tanımlarının yapılması, Fişlerin doldurulması, Raporların incelenmesi

       Modül 3: MİKRO Ticari Muhasebe Paket Programı

Cari, Servis işlemleri, Cari kartı açılması, Cari hesap fişleri doldurulması, Raporların incelenmesi, İrsaliye, Servis işlemleri, İrsaliye kesilmesi, Raporların incelenmesi, Fatura, Servis işlemleri, Fatura kesilmesi, Müşteri, Firma Çek-Senet işlemleri


    Bilgisayarlı muhasebe eğitimi diğer mesleki kurslardan farklı olarak daha fazla istihdam alanına sahiptir. Sektör fark etmeksizin, her kurum  muhasebe konularında bilgili, işletmenin bu konudaki iş ve işlemlerini yürütecek personellere ihtiyaç duyar. Bilgisayarlı muhasebe kursu bu işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışanlar yetiştirmektedir. Kursumuzdan da çoğu zaman firmalar tarafından talep edilen personellerin büyük çoğunluğunu, muhasebe bilen mezunlar oluşturmaktadır. İş arayışı içinde olan veya mevcut işinden memnun olmayan insanlar için, kolaylıkla iş edinebilecekleri bir alandır.

      Excel 'de  tablolar oluşturmaktan, ileri seviyede formül yazımına, firma faaliyetlerinin ölçülmesinde etki yaratacak raporlar oluşturulmasına kadar tüm iş hayatımız office programları üzerine kurulmuş durumdadır. Programımızın amacı Microsoft Excel programını, işlerinizi doğru, kontrollü ve raporlama yapabilecek bir şekilde, zamandan tasarruf ederek kullanabilmenize olanak sağlamaktır.