İstanbul Bakırköy Erdoğan Hoca

Bu kursu paylaş
0 Yorum

Erdoğan Hoca

bakirköy, İSTANBUL
BİREYSEL ÜYE
Verdiği Kurslar: Elektromanyetik Alan Teorisi Kursu , Lineer Cebir Kursu , Lise Matematik Özel Ders , Lise Fizik Özel Ders , Ortaokul Matematik Özel Ders , İlkokul Matematik Özel Ders , LGS TEOG Matematik Kursu , AYT Matematik Kursu , Fizik Kursu , Matematik Kursu , TYT Matematik Kursu , TYT Fizik Kursu , KPSS Matematik Kursu

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında Özet Bilgi:
Erdoğan Hoca, İSTANBUL BAKIRKÖY ve civarında hizmet vermekte olup 21.12.2018 tarihinden itibaren kursbudur.com ailesinin bir üyesidir. İSTANBUL ilinde hizmet veren 5734 kurs/özel ders verenden 3780 . sıradadır. Başta Fizik olmak üzere 13 farklı kurs/özel ders vermektedir. Erdoğan Hoca, 0 gelen talepten 0 tanesine teklif vermiştir.

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında
26 yıl tecrübe...
Matematik, Fizik
Fizik l, Fizik ll
Mat l, Mat ll
Elektromanyetik teori
Lineer cebir
Yarıiletkenler
Akışkan mekaniği
Özel ders verilir.


Elektromanyetik Alan Teorisi Nedir?

Vektörler ve vektörel işlemleri,kordinat sistemleri,Coulumb ve Gauss yasaları, kuvvet ve elektrik alan kavramları,Poisson ve Laplace denklemleri,yükün korunumu kanunu, İletkenlik,Elektriksel çok uçlular, Multipol kavramının açılımını kullanarak yük dağılımının dışındaki elektrik alanının hesabı, Legendre polinomları, Yük ve potansiyel terimi cinsinden bir yük dağılımının potansiyel enerji hesabı,, Elektriksel yük dağılımının Elektrik alan cinsinden potansiyel enerjisi ve kapasite (kondansatör) hesabı, İletkenler üzerindeki elektriksel kuvvet, Görsel çalışma metodu ile Elektriksel kuvvetlerin hesabı, Bağlı yükler ve elektrik akı yoğunluğu, polarizasyon, yalıtkanlığın varlığında Poisson ve Laplace denklemleri, Elektriksel duyarlılık ve geçirgenlik kavramları, Gerçek yalıtkanlar, ara yüzeydeki sureklilik şartları ve depolanan enerji, Elektrostatik alanlar için teklik teoremi ve görüntü alma yöntemi. Bu dersin amacı;  vektörler, vektörel işlemler ile koordinat sistemlerini öğrenmek, durağan elektrik alanların boşlukta, iletkende ve yalıtkanda davranışını ve bunlarla alakalı bağıntılarını öğrenmektir.

Lineer Cebir Nedir?

Doğrusal cebir ya da Lineer cebir;
Matematiğin, yöneyler (vektör), yöney uzayları, doğrusal dönüşümler, doğrusal denklem takımları ve dizeyleri (matris) inceleyen alanıdır. Yöney uzayları, modern matematiğin merkezinde yer alan bir konudur. Lineer Cebir (Linear Algebra) dersi şu konuları işlemektedir: Lineer denklem sistemleri, matrisler ve matris işlemleri, matris işlemlerinin cebirsel özellikleri, özel tipte matrisler ve parçalanmış matrisler, bir matrisin eşelon biçimi, elementer matrisler; bir matrisin tersi, denk matrisler, düzlemde vektörler, vektör uzayları, alt uzaylar, germe ve lineer bağımsızlık, baz ve boyut, homojen sistemler, koordinatlar ve izomorfizmler, bir matrisin rankı. Standart iççarpım, iç çarpım uzayları, Gram-Schmidt metodu, dik tümleyenler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve görüntü kümesi, bir lineer dönüşümün matrisi, benzerlik, determinantların özellikleri, kofaktör açılımı, bir matrisin tersi, determinantların diğer uygulamaları, özdeğerler ve özvektörler, köşegenleştirme ve benzer matrisler, simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi, lineer cebirde kompleks sayılar, spektral ayrışım ve singüler değer ayrışımı.