İstanbul Üsküdar Betül Özvardar Sanat Atölyesi

Bu kursu paylaş
0 Yorum

BETÜL ÖZVARDAR SANAT ATÖLYESİ

üsküdar, İSTANBUL
KURUMSAL ÜYE
Verdiği Kurslar: Çocuk Atölyesi Kursu , Vitray Kursu , Ahşap Boyama Kursu , Cam Boyama Kursu , ÇOCUK VE YETİŞKİN YAZ ATELYELERİ Kursu , Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi Kursu , Resim Kursu , Tiyatro Kursu , Drama Kursu , Yaratıcı Drama Kursu , Oyunculuk Kursu , Mozaik Kursu , Bale Kursu , Tango Kursu , Çocuk Dans Kursu , Zumba Kursu , Dans Özel Ders , Gitar Özel Ders , Bateri Kursu , Akustik Gitar Kursu , Çocuk Müzik Kursu , Gitar Kursu , Cimnastik Kursu , Sahne Sanatları Kursu , Güzel Sanatlar Kursu

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında Özet Bilgi:
BETÜL ÖZVARDAR SANAT ATÖLYESİ, İSTANBUL ÜSKÜDAR ve civarında hizmet vermekte olup 11.01.2018 tarihinden itibaren kursbudur.com ailesinin bir üyesidir. İSTANBUL ilinde hizmet veren 6453 kurs/özel ders verenden 1046 . sıradadır. Başta Resim olmak üzere 25 farklı kurs/özel ders vermektedir. BETÜL ÖZVARDAR SANAT ATÖLYESİ, 364 gelen talepten 4 tanesine teklif vermiştir.

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında
Çağdaş eğitim anlayışı, bilgi aktarımı ile birlikte beceri kazandırmayı, ilgi ve yetenekleri geliştirmeyi, bireyde var olan yaratıcılık yeteneğini açığa çıkararak, topluma yapıcı, yaratıcı ve üretici kişiler kazandırmayı, gerek bilim ve teknikte, gerekse düşünsel, sanatsal ve kültürel alanda yeni ürünler ortaya çıkaran toplumlara ulaşmayı amaç edinmektedir. Bu bakımdan sanat eğitimi çağdaş eğitim kavramı ve uygulamaları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Sanatın amacı meydana gelen ürünlerin dış görünüşünü tanımlamak değil, onların içeriğindeki anlamı ortaya çıkarmaktır. Sanatın olduğu yerde girişimcilik ve bağımsızlık duyguları bulunmaktadır. Sanatın hedefi basmakalıp olanı devam ettirmekten çok onları bozmaktır Güzel sanatlara ilişkin etkinlikler bütünü olan sanat eğitimi, duygu ve zevk eğitimine, güzel biçimlere duyarlık kazanmaya ve her türlü anlatım biçiminde estetik yaşantılar yaratmaya yöneliktir. Sanat eğitimi yalnızca sanatı meslek edinmek için özel yeteneği olanlara yönelik olmayıp, okul öncesinden başlayarak yaşam boyunca çeşitli aşama ve basamaklarda sürdürülecek bir eğitsel süreç olarak görülmelidir. Yeni, özgün ve çağdaş düşünceler üretmeyi öngören sanat eğitiminin en öneml iamaçlarından birisi bireylerin yaratıcılık yeteneklerini geliştirmektir

Toplumsal alanlarda ve tüm mesleklerde olumlu gelişmeler için ön şart olan yaratıcılık İnsanın yaşamının her döneminde bulunabilen bir yetenektir. Doğuştan gelen yaratıcılık her bireyde bulunmakta ancak yaratıcılığın sürekliliği, gelişimi, derecesi ve ortaya çıktşı bireyden bireye farklılık gösterebilmektedir. Bireyin içinden gelen kendiliğinden beliren orijinal tepkilere bağlı olan yaratcılık esneklik, duyarlılık, orijinallik ve akıcılık gibi özellikleri içermektedir. Esneklik, çok yönlü düşünme, duyarlılık, çevreye insanlara, karşılaşılan yeni durumlara karşı uyanık ve ilgili olma, akıcılık, rahat, çabuk ve bağımsızca düşünebilme ve hareket edebilme, orijinallik, farklı ve değişik sonuçlara varabilme olarak tanımlanmaktadır.

Çocuklar çeşitli etkinliklerde ve özellikle de sanatla ilgili çalışmalarda yaratıcılıklarını sergileyebilirler. Yaratıcı olabilmek için her şeyden önce bireyin kendine güven duyması, bağımsızca düşünebilmesi, kimi zaman alışılmış kalıpların ve kuralların dışına çıkabilmesi ve yeteneklerini sonuna kadar kullanabileceği ortam ve özgürlüğe sahip olması gerekmektedir. Kendine güven, kendini bulma ve yaratabilme, elinde bulunanlardan amaçladığı yönde başka bir şey üretebilme, olaylar karşısında pratik çözüm yolları bulabilme yeteneği sanat eğitimi ile kazandırılabilir. Sanat eğitiminde bilimsel veri ve olgulardan yararlanıldığı gibi sanat dışı eğitimde de sanatsal veri ve olgulardan geniş olarak yararlanılabilir. Çağdaş insanın uğraşı ne olursa olsun birey, kültürel düzeyde sanat aracılığı ile toplum içinde duygusal açıdan rahatlama fırsatı bulabilir .

Fotoğraflar
BETÜL ÖZVARDAR SANAT ATÖLYESİ BETÜL ÖZVARDAR SANAT ATÖLYESİ BETÜL ÖZVARDAR SANAT ATÖLYESİ